نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 97
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر تجویز پیشگیرانه و در حین عمل جراحی متیل پردنیزولون با دوز بالا، بر پیش آگهی مداخله جراحی در بیماران مبتلا به میلوپاتی سرویکال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 11 تا صفحه: 19      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: نتایج برخی مطالعات استفاده از متیل پردنیزولون را جهت کاهش عوارض جراحی¬های ستون مهره¬ای و نخاع و نیز تسریع روند بهبودی بیماران، مفید گزارش کرده¬اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تجویز پیشگیرانه و در حین عمل جراحی متیل پردنیزولون با دوز بالا، بر پیش آگهی مداخله جراحی، در بیماران مبتلا به میلوپاتی سرویکال انجام گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی بر روی 72 بیمار با علائم سرویکال میلوپاتی شامل اسپوندیلوز، دژنراسیون دیسک¬های گردن، استئوفیت¬ها، کلسیفیکاسیون لیگامان طولی خلفی، ضخیم شدن لیگامان فلاووم، هایپرتروفی استئوآرتروتیک فاست¬ها و سایر پاتولوژی¬های غیر تروماتیک دارای اندیکاسیون عمل جراحی، انجام شد. در یک گروه (34=n) ابتدا متیل پردنیزولون با دوز بالا به میزان mg/kg 5/12 به شکل انفوزیون وریدی، در مدت 30 دقیقه قبل از عمل جراحی و سپس به میزانmg/kg/hr 1 به شکل انفوزیون مداوم داخل وریدی (تا انتهای عمل و قبل از انتقال به ریکاوری) تزریق شد. در گروه کنترل (38=n) این تزریق انجام نگردید. بیماران توسط تیم معاینه کننده، قبل و پس از جراحی (در چهار نوبت: 48 ساعت، دو هفته، یک ماه و شش ماه بعد) مورد بررسی قرار گرفته و براساس معیارهایJapanese Orthopedic Association Score (JOA) و Modified Rankin Scale (MRS) نمره¬دهی شدند. میزان مؤثر بودن تزریق متیل پردنیزولون، با مقایسه تفاوت نمره بیماران قبل و پس از جراحی در دو گروه انجام شد. آنالیز داده¬ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفته و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بیماران دو گروه از نظر مشخصات بالینی و متغیرهای حین جراحی، نظیر خونریزی و زمان جراحی و همچنین عوارض پس از جراحی مانند عفونت محل عمل و ترومبوز ورید عمقی و ... از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند. در سنجش معیار JOA و MRS قبل و در زمان¬های مختلف پس از جراحی بین دو گروه، تفاوت آماری معناداری مشاهده نگردید. نتیجه‌گیـری: نتایج مطالعه تفاوت قابل ملاحظه¬ای در بهبود عملکرد عصبی گروه بیماران با تجویز متیل پردنیزولون نسبت به گروه کنترل نشان نداد و مطالعات بیشتر در این زمینه با حجم نمونه بالاتر پیشنهاد می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
متیل پردنیزولون، سرویکال میلوپاتی، پیشگیری، عوارض


نویسندگان این مقاله:
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده اصلی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@yahoo.com
دکتر ابوالقاسم مرتضوینویسنده فرعی
دکتر میثم علیمحمدینویسنده فرعی
دکتر حسام قدیریاننویسنده فرعی
دکتر سجاد نجفینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور