نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 86
عنوان به فارسی: بررسی علل و انواع سوختگی در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال در شهر اصفهان طی 2 سال اخیر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 92 تا صفحه: 97      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هـدف از این مطالعه بررسی علل و انواع سوختگی در اطفال و نوجوانان زیر 15 سال می‌باشد. مواد و روش‌ها: افراد مورد مطالعه 1014 بیمار زیر 15 سال بوده‌اند که در بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم اصفهان بررسی شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری شده در هر بیمار شامل سن، جنس و محل سکونت علت و وسعت سوختگی مدت بستری شدن در بیمارستان و مورتالیتی می‌باشد. یافته‌ها: تعداد 1014 بیمـار زیر 15 سال از بین 2229 بیمار سوخته مـراجعه کننده در طـی 2 سال اخیر انتخـاب شده‌اند (5/45%). از این 1014 بیمـار، 610 نفـر پسـر و 404 نفر دختـر بوده‌اند (به نسبت 1 به 5/1). اکثـریت بیمـاران در گـروه سنی 6-3 سال قـرار داشتند. شایعترین علـت سوختگـی در این بیمـاران سوختگـی با آب داغ بـوده است (526 مـورد معـادل 8/51%). تعداد 667 بیمـار (7/65%) در مناطق شهـری و 346 بیمـار (3/34%) در مناطـق روستـایی زندگی می‌کردند. مـرگ و میـر بیمـاران کلاً 56 مـورد معادل 5/5% بوده است. نتیجه‌گیـری: خصوصیات سوختگی در اطفال و نوجوانان از محلی به محل دیگر متفاوت است. هر کشوری نیاز به یک سیستم آموزش عمومی در جهت پیشگیری از سوختگی دارد و در صورت بروز سوختگی بایستی کمک‌های اولیه و مـراقبت‌های ویژه بر حسب نیاز افراد سوخته به عمل آید.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوختگی، اطفال، نوجوانان


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمدهادي رفيعينویسنده اصلیrafiei@Med.mui.ac.ir
دكتر مهـرداد معمارزادهنویسنده فرعی
دكتر مهـرداد حسين‌پورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور