نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 86
عنوان به فارسی: استخوانی شدن لیگامان طولی خلفی ستون فقـرات،‌ گزارش 7 مورد بیماری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 122 تا صفحه: 128      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بیماری OPLL (Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament) بیماری نادری است که می‌تواند باعـث ایجاد میلـوپاتی و یا رادیکولوپاتی شود. این گزارش برای معـرفی OPLL به عنوان یک علت قابل درمان میلوپاتی که می‌تواند باعث ایجاد ناتوانی قابل توجه شود به انجام رسیده است. مـواد و روش‌ها: تعداد بیمار OPLL توسط تیم جراحی ما تحت جراحی قـرار گرفتند. در 6 مورد OPLL در گردن و در یک مورد OPLL در ناحیة توراسیک قـرار داشت. همة بیماران قبل از عمل تحت بررسی بالینی و نیـز تصویر برداری با گرافی ساده، CT اسکن و MRI قـرار گـرفتند. یافته‌ها: پس از جراحی بیمارانی که رادیکولـوپاتی داشتند و یا آنهائی که زمان کمتری از علائمشان می‌گذشت پاسخ بهتـری به درمان جراحی داشتند. نتیجه‌گیـری: تشخیص به موقع و انجام جراحی با انتخاب روش جراحی مناسب باعث بهبـود عملکـرد نورولوژیک بیماران و بهبود کیفیت در بیماران OPLL خواهد شد. بیمارانی که زمان زیادی از علائم آنها می‌گـذرد پاسخ کمتـری به درمان جراحی خواهند داشت.


کلمات کلیدی به فارسی:
استخوانی شدن، لیگامان طولی خلفی، تنگی کانال، کورپکتـومی، لامینکتومی


نویسندگان این مقاله:
دكتر حسن‌رضا محمـدينویسنده اصلیHrmmdn@Yahoo.com
دكتر مسعـود شابه‌پورنویسنده فرعی
دكتر حسيـن نايب آقائينویسنده فرعی
دكتر فـرشيد بيـاتينویسنده فرعی
دكتر علي ارجمندنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور