نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 86
عنوان به فارسی: مأموریت‌های آمبولانس 115 به دنبال تروما برای اطفال در تهران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 60 تا صفحه: 68      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تروما به عنوان بزرگترین علت مرگ و میر کودکان پس از یک سالگی در سطح جهان مطرح می‌باشد و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی [Emergency Medical Service (EMS)] برای کودکان حادثه دیده به عنوان یک مشکل قابل توجه در سطح جهان باقی است. مطالعة حاضر به هدف بررسی انواع، شاخص‌های زمانی ارائه خدمات و مـرگ و میر پیش بیمارستانی برای مأموریت‌های آمبولانس 115تهـران به دنبال تروما برای اطفال انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعة حاضر به صورت گذشته‌نگـر انجام شد. تمـامی تمـاس‌های با اورژانس 115 تهران به دلیـل تروما برای کـودکان سنین 15 سال و کمتـر که در فاصله زمانی بهمـن ماه 1384 لغـایت اردیبهشت 1385ثبت شـده بود، بررسی گـردید. داده‌های دمـوگرافیک، نوع حادثه، شاخـص‌های زمانی خدمات اورژانس و پیامـد پیش از بیمارستـان (مـرگ) بیمـاران ثبت گردید. یافته‌ها: طی این مـدت، 335 مـورد تمـاس به دلیل تـرومای اطفـال با EMS تهران انجـام شده بود. از این بین 211 مورد (63%) مـربوط به پسران بود. محـدوده و میانگیـن (+ انحـراف معیار) سنی بیمـاران به ترتیب برابر 15-1 و 6/3 ± 3/11 سال بـود. تصادفات با 197 مـورد (8/58%)، شایع‌ترین نوع حادثه بـود. 9 بیمـار (1/5%) پیش از رسیدن آمبولانس به محل حادثه فوت کردند، اما در حین انتقـال، هیـچ بیماری در آمبـولانس فـوت نکرد. میانگیـن زمان رسیدن به بالین بیمار برابر 2/6 ± 7/14 دقیقه بود. بیمـاران فـوت شـده در مقایسه با بیمـاران زنده رسانده شـده به بیمارستان دارای زمان رسیدن آمبولانس به بالین کوتاه‌تری از نظر آماری بودند. نتیجه‌گیـری: در تهران، تـروما علت حـدود یک سوم از تمـاس‌های مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی اطفال را به خود اختصاص می‌دهـد، که نشان‌دهنده توجه سیستـم EMS کشور و برنامـه‌ریزی‌های مـؤثر و کار آمد سیستم بهداشتی کشورمان جهت ارتقای این بخش در کودکان می‌باشد. اگر چه شاخص‌های زمانی ارائه خـدمات به اورژانس پیش بیمارستانی در مقایسه با برخی از کشورها مناسب‌تر می‌باشد، اما با وضعیت ایده‌ال فاصله دارد، و نیازمند برنامـه‌ریزی می‌باشد. با توجه به اینکه طبق مطالعة حاضر، کاهش زمان ارائه خدمات آمبولانس‌ها به کودکان دچار تـروما با کاهش معنی‌دار مـرگ و میر همـراه است، ضرورت چنین تلاشی دو چندان می‌نماید.


کلمات کلیدی به فارسی:
تروما، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، کودکان، تهران


نویسندگان این مقاله:
دكتر فـرزاد پناهينویسنده اصلیFarzadpanahi@Yahoo.com
دكتر سيدمـرتضي موسوي‌نائينينویسنده فرعی
دكتر مهدي عـزيزآبادي‌فراهانينویسنده فرعی
دكتـر شروين آثارينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور