نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 86
عنوان به فارسی: استفاده از لیزر داخل رگ برای درمان نارسائی دریچه‌ای ورید سافن در 69 بیمار: نتایج 16 ماهه

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 69 تا صفحه: 80      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: واریس بیمـاری بسیار شایع است و به غیر از زشتی پا عـواقب آزاردهنـده و در بعضی مـوارد خطـرناکی نیز دارد. اساس درمان بر دو پایه استـوار است. اول متـوقف نمودن برگشت غـیر طبیعی خون در سیستم سطحی و دوم خارج و یا مسدود نمـودن رگ‌های واریسی. گرچه روش جراحی و تزریق درمانی مـوفق است و در گذشته استاندارد طلائی محسوب می شد ولی با توجـه به برخی عـوارض، در سال‌های اخیـر، با هـدف کاهـش عـوارض، آسانتـر و با دوام‌تر نمودن درمان، از روش‌های متفـاوتی ازجمله نور لیـزر استفـاده شـده است. هـدف این مقـاله ارزیابی روش لیـزر داخـل رگ برای مسدود نمـودن رگ سطحـی می‌باشد. مـواد و روش‌ها: مطالعـه از نوع کارآزمـائی بالینـی بـوده که در آن بیمـاران یکـی بعـد از دیگـری وارد مطالعه شدند. بیماران با نارسائی دریچـه‌ای در سیستـم سطحـی سافـن بلند و کـوتاه برای درمان واریس اولیه تحت درمان لیـزر 980 نانو متری داخل رگ قرار گرفتند. تمـام بیمـاران پیش از عمـل و10 الی 14 روز بعـد از عمل معاینه و تحت آزمایش داپلـر رنگی قرار می‌گیرند. یافته‌ها: تعداد 76 رگ در 69 بیمـار تحت عمل جراحی لیـزر قـرار گرفتند، 64 رگ سافن بلند و 12 رگ سافـن کوتاه. در این مطالعه متوسط انرژی برای درمان رگ‌ها 2487 ژول بود، زمان متوسط 154ثانیه و تعـداد متوسط پالس 103بود. اندازه متوسط قطر رگ سافـن بلند در قسمـت بالا 87/10 میلی‌متر پیش از شروع و بعد از درمان 42/7 میلی‌متر اختلاف بین اندازه‌های رگ‌ها پیش از شروع و بعد از درمان از نظر آماری قابل توجـه هستند (Students t Test; P<.0001). در معاینه که بعد از عمل انجام شد از 76 رگ لیزر شـده 73 رگ تا محل تقاطع ( 96%) توسـط لخته خون، کاملاً مسدود بود. فقط در سه مورد، 2-4 سانتیمتر نزدیک دو راهـی بین رگ سطـحی و عمقـی باز بود ولی بقیه طول رگ‌ها مسـدود بود. درتماس تلفنـی بعد از عمل 98% از بیماران از درمـان راضی بودند. نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از لیـزر داخل رگ برای مسدود نمودن سافن و درمان برگشت خون وریدی مـوفق می‌باشد. همـراه با رضایت بالای بیماران، این روش درمانی می‌تواند به آن گروه وسیع از بیماران که برای درمان اقـدام ننمـوده، با استفاده از این روش می‌توانند واریس خـود را با اطمینان بیشتر درمان کنند.


کلمات کلیدی به فارسی:
واریس، نارسائی دریچه ورید سافن، لیزر داخل ورید 980 نانومتری، سونگرافی دوپلکس


نویسندگان این مقاله:
دكتر بهـ‍زاد جزايري نویسنده اصلیBehzaddjazaeri@Yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور