نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 88
عنوان به فارسی: بررسی دقت تشخیصی آسپیراسیون با سوزن ظریف در 128 مورد تودة قابل لمس پستان در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال‌های 1384 تا 1387

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 35      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: امروزه یکی از شایعترین مسائل جراحی در زنان توده‌های پستان می‌باشد. بیوپسی جراحی استاندارد طلائی جهت تشخیص توده‌های قابل لمس پستان محسوب می‌گردد. در حال حاضر تأکید بر استفاده از روش‌های تشخیصی مطمئن پیش از جراحی است. در کشورهای پیشرفته، آسپیراسیون با سوزن ظریف [Fine Needle Aspiration (FNA)] به عنوان یک ابزار مهم در ارزیابی توده‌های پستان بکار گرفته شده است. هدف ما در این تحقیق تعیین دقت آسپیراسیون با سوزن ظریف در بیماران با توده‌های قابل لمس‌ پستان بوده است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق کاربرد بالینی و دقت تشخیصی آسپیراسیون با سوزن ظریف‌‌ در 128 بیمار مبتلا به توده قابل لمس پستان بررسی گردید. کلیه بیماران از درمانگاه‌های دو بیمارستان دانشگاهی در شهر تهران طی سال‌های 1384 تا 1387 جمع‌آوری شدند. جواب آسپیراسیون با سوزن ظریف بر اساس آخرین طبقه‌بندی سیتوپاتولوژی به 5 گروه دسته‌بندی شد،که عبارت بودند از:C1 (نمونه ناکافی)، C2 (خوش‌خیم)، C3 و C4 (بینابینی) و ) C5بدخیم). پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم ‌تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار آماری SPSS 15 صورت گرفت. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 128 بیمار انجام شد. تعداد زنان 118 و مردان 10 نفر را تشکیل می‌دادند. میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 14±42 سال بود. نتیجه انجام آسپیراسیون با سوزن ظریف عبارت بود از: در گروه C546 بیمار (36%) در 9 بیمار شک به بدخیمی (C4)، ضایعات خوش‌خیم ( (C2در 34% از بیماران یافت شد و آسپیراسیون با سوزن ظریف در 2 بیمار با تغییرات آتیپی به نفع خوش‌خیمی را نشان داد ((C3. نمونة ناکافی (C1) در 28 مورد (22%) وجود داشت. جواب پاتولوژی اکسیزیون در 46% توده بدخیم و 53% خوش‌خیم بوده است. آسپیراسیون با سوزن ظریف توانسته است 45 تودة بدخیم را با حساسیت 91% شناسائی کند. ویژگی آسپیراسیون با سوزن ظریف در این مطالعه 97% و مثبت کاذب این مطالعه 3% و منفی کاذب 9% بوده است. ارزش اخباری مثبت 97% و ارزش اخباری منفی 91% بدست آمده است.کلاً دقت آسپیراسیون با سوزن ظریف 94% محاسبه شد. نتیجه‌گیـری: در مورد ضایعات توپر قابل لمس، بیوپسی با سوزن ظریف بایستی یک وسیلة تشخیصی انتخابی در بیمارانی که توده از نظر بالینی احتمالاً خوش‌خیم و یا شک بالای سرطان وجود دارد، مد نظر قرار داد. همچنین روش تشخیصی مناسب در دورة بلوغ و در زنان جوان است. در مواردی که شک بالای بدخیمی وجود دارد، نباید آسپیراسیون با سوزن ظریف منفی ما را از انجام اکسیزیون باز منحرف کند. آسپیراسیون با سوزن ظریف می‌تواند یک جایگزین قابل اعتماد برای بیوپسی اکسیزیونال در طرح‌ریزی درمان قبل از جراحی باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
پستان، تودة قابل لمس، آسپیراسیون با سوزن ظریف، دقت


نویسندگان این مقاله:
دكتر امير رضا معتبـرنویسنده اصلیamotabar@Yahoo.com
دكتر محمدعلي قرائياننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور