نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 88
عنوان به فارسی: مقایسة روش‌های تشخیصی ایسکمی در پیش‌بینی گانگرن انگشتان در بیمارستان حضرت فاطمه

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آزمون‌های تشخیصی در انتخاب درمان مناسب جهت آسیب‌های له شدگی انگشتان و پیش‌بینی احتمال ایجاد گانگرن درآنها از اهمیت بالایی برخوردارند. این مطالعه به تعیین و مقایسه شاخص‌های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت [Positive Predictive Value (PPV)] و ارزش اخباری منفی [Negative Predictive Value (NPV)] شش آزمون شایع تشخیص ایسکمی (رنگ انگشتان، آزمون پر شدن مجدد مویرگی، حرارت، تست خونریزی با سوزن شماره 23، داپلر و پالس اکسیمتری) در پیش‌بینی احتمال ایجاد گانگرن در انگشتان له شده می‌پردازد. مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 144 انگشت له شده که در بدو مراجعه بر اساس رنگ، حرارت و پر شدن مویرگی ایسکمیک تشخیص داده شده و بازسازی عروقی امکان‌پذیر نبوده است، انجام شده است. این بیماران تحت درمان کنسرواتیو به صورت دبریدمان جزئی، جااندازی شکستگی‌ها، ترمیم پوست و بی‌حرکتی در اسپلینت قرار گرفته و 6 روش تشخیص ایسکمی شامل رنگ انگشتان، حرارت انگشتان ،مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی، تست خونریزی با سوزن شماره 23، داپلر و پالس اکسیمتری در پیش‌بینی احتمال ایجاد گانگرن در انگشتان له شده بر اساس شاخص‌های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی بررسی شده است. یافته‌ها: 4 آزمون رنگ انگشتان، مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی، داپلر و پالس اکسیمتری،بیشترین حساسیت را دارند (100%) و کمترین حساسیت مربوط به آزمون خونریزی با سوزن است (75/68%). بیشترین ویژگی مربوط به آزمون خونریزی می‌باشد (100%). آزمون‌های رنگ و حرارت کمترین ویژگی (8/17%) و آزمون حرارت کمترین ارزش اخباری مثبت (59/24%) را دارند، درحالیکه آزمون خونریزی با سوزن شماره 23 بیشترین ارزش اخباری مثبت را به خود اختصاص داده است (100%). بیشترین ارزش اخباری منفی در مورد آزمون‌های رنگ انگشتان ،مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی، داپلر و پالس اکسیمتری می‌باشد (100%)، درحالیکه در مورد آزمون حرارت از بقیه کمتر است (90%). نتیجه‌گیـری: آزمون‌های رنگ انگشتان، مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی، داپلر و پالس اکسیمتری به علت ارزش اخباری منفی 100% در صورت نرمال بودن بسیار ارزشمندند، درحالیکه آزمون خونریزی با سوزن شماره 23 به علت ارزش اخباری مثبت 100% در صورت غیرطبیعی بودن بسیار ارزشمند است. آزمون حرارت با توجه به اینکه نه ارزش اخباری مثبت و نه ارزش اخباری منفی آن مانند تست‌های قبلی بالا نیست، چندان در نتیجه‌گیری‌ها قابل استفاده نیست.


کلمات کلیدی به فارسی:
حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، گانگرن


نویسندگان این مقاله:
دكتر سيدکمال سيد فروتننویسنده اصلیk_sforootan@Yahoo.com
دكتر شهرام رحيمياننویسنده فرعی
دكتر حسين اکبرينویسنده فرعی
دكتر سيدجابر موسوينویسنده فرعی
دکتر اسماعيل حسنينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور