نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 88
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر هیسترکتومی بر تمایل و ارضاء جنسی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 75 تا صفحه: 80      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اختلال در فعالیـت جنسی بعـد از هیستـرکتومی در 10 تا 40% مـوارد گـزارش شـده است. تغییـرات روحی روانی، احساس افسـردگی، دیس پارونـی، خشکـی واژن، کاهـش کیفیـت سکس و میـل جنسی شایعتـرین مشکلات بعد از هیستـرکتومی هستند. مواد و روش‌ها: این مطالعه بصورت توصیفی ـ مقطعی از طریق مصاحبه با 50 نفر از زنانی که در مرکز آموزشی درمانی اکبرآبادی هیسترکتومی شده‌اند و 50 نفر گـروه شاهـد که برای پاپ اسمیـر مراجعه کرده‌اند، انجام شده است. نمونه‌گیری بصورت اتفاقی از بین مـواردی که فاکتـورهای مـداخله کننده را نداشتند، انجام و اطلاعـات لازم با تکمیـل پرسشنامه جمـع‌آوری گردید و مقایسه آماری با آزمون t بعمل آمد. یافته‌ها: تغییرات روحی روانی بعد از هیسترکتومی بصورت شایعی رخ داد. بطوری که بیشتر از نصف بیماران احساس پیری زودرس و کاهش میل جنسی همسر و بیشتر از چهار پنجم بیماران تغییر در نگرش به خود و تغییر در نظر همسرشان را گزارش کردند. احساس افسردگی در بیماران بعد از عمل بیشتر از گروه شاهد بود. دیس پارونی بعد از عمل کاهش ولی خشکی واژن افزایش یافت و در نهایت رضایت‌مندی جنسی متعاقب هیسترکتومی کاهش پیدا کرد. نتیجه‌گیـری: تغییـرات روحـی روانی و خشکی واژن (که در غیـاب تغییـرات مهـم ارگانیک عمـدتاً ناشی از تغییرات روحی روانی و تحـریک ناکافی است)، از عوامل اصلی در کاهـش رضایت‌مندی جنسی بعد از عمل هستنـد. بنابراین در پیگیری هیسترکتومی بایـد به مصاحبـه‌های روان شناختـی و حمـایت روحی و روانی و درمـان به مـوقع خشکـی واژن برای اجتناب از اختلالات جنسی توجه کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
هیسترکتومی، رضایت‌مندی جنسی، دیس پارونی، خشکی واژن


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمدحسين بدخشنویسنده اصلیdr_mbadakhdsh@Yahoo.com
دكتر فرخ تافتاچينویسنده فرعی
دكتر فريدون محرابينویسنده فرعی
دكتر افـروز درخشاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور