نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 99
عنوان به فارسی: بررسی مقایسه ای میزان پرداخت مستقیم از جیب بیماران برای هزینه های درمانی قبل از طرح تحول سلامت و بعد از آن در بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 63 تا صفحه: 72      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سنجش حمایت مالی با میزان پرداخت از جیب بابت دریافت خدمات سلامت مشخص می¬شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه¬ای میزان پرداخت مستقیم از جیب بیماران برای هزینه¬های درمانی قبل از طرح تحول سلامت و بعد از آن می-باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی می¬باشد که در دو مقطع زمانی قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. ابزار جمع آوری داده¬ها چک لیست محقق ساخته بوده و روش تحلیل داده¬ها با استفاده از برنامه 22SPSS انجام شد و آزمون آماری ویلکاکسون جهت تحلیل داده¬ها به کار برده شد. یافته‌ها: بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیماران تحت مطالعه در آیتم¬های هزینه¬های درمانی بیماران از جمله هزینه هتلینگ، آزمایشگاه و بیهوشی افزایش وجود داشت. همچنین بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیماران تحت مطالعه در آیتم¬های هزینه¬های درمانی بیماران از جمله هزینه تصویر برداری تشخیصی، دارو، توانبخشی، جراحی و هزینه¬های متفرقه کاهش وجود داشت. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که اختلاف میانگین هزینه¬ای قبل و بعد از طرح تحول سلامت برای ابعاد مربوط به دارو و آزمایشگاه از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود (P-value


کلمات کلیدی به فارسی:
پرداخت از جیب، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان حضرت فاطمه


نویسندگان این مقاله:
دکتر حسین اکبرینویسنده اصلیhakbari1339@yahoo.com
دکتر سید ابوالحسن امامینویسنده فرعی
دکتر پیمان اکبرینویسنده فرعی
لیلا ملایینویسنده فرعی
حسین باقری فرادنبهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور