نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: کشت و پیوند سلول‌های فیبروبلاست انسانی (آلوگرافت) بر روی پرده آمنیوتیک جهت درمان بیماران مبتلا به اپیدرمولایزیس بولوسا

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 18      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اپیدرمولایزیس بولوسا(EB) یک بیماری ژنتیکی همراه با شکنندگی پوست و بی¬ثباتی در محل اتصال درم به اپیدرم است. تغییر شکل شدید دست به علت ایجاد زخم و چسبندگی بین انگشتان و کف دست این بیماران منجر به از دست دادن عملکرد و کاهش کیفیت زندگی آنها می¬شود. پوشش زخم بعد از باز کردن چسبندگی از مشکلات بزرگ جراحی ترمیمی است. هدف ما در این مطالعه استفاده از آمنیون دارای فیبروبلاست آلوگرافت پس از جراحی آزاد کردن چسبندگی دست بیماران مبتلا به EB بوده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر نوعی مطالعه مداخله¬ای بوده که بر روی 6 بیمار مبتلا به اپیدرمولایزیس بولوسا با دفورمیتی و چسبندگی دست انجام شد. با استفاده از نمونه پوست از پشت گوش یکی از والدین بیمار، فیبروبلاست جدا و کشت داده شد و به پرده آمنیون منتقل گردید. بعد از آزاد کردن کامل چسبندگی¬های دست، تمام مناطق بدون پوست با آمنیون دارای فیبروبلاست آلوگرافت پوشانده شد. سپس سرعت و کیفیت ترمیم زخم، مدت زمان بهبودی و همچنین دامنه حرکتی مفاصل انگشتان و تحمل فشار پوست مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که ترمیم زخم به خوبی انجام شده و مدت ترمیم زخم بین 15 تا 29 روز متفاوت و میانگین مدت ترمیم 1/23 روز با انحراف معیار 77/3 بوده است. پوست ترمیم شده به خوبی فشار ناشی از فعالیت¬های توانبخشی دست و اسپلینت را تحمل نموده است. نتیجه‌گیـری: فیبروبلاست آلوگرافت به همراه اسکافولد مانند آمنیون می¬تواند نیاز به پیوند پوست در بیماران اپیدرمولایزیس بولوسا را کاهش دهد. نرمال بودن فیبروبلاست آلوگرافت و ترشح کلاژن نوع هفت که در این بیماران وجود ندارد می¬تواند عامل ترمیم بهتر زخم¬ها باشد و از فیبروبلاست¬های اتوگرافت نتایج بهتری داشته باشد. مطالعات تکمیلی کمک¬کننده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
اپیدرمولایزیس بولوسا، آلوگرافت، آزاد کردن چسبندگی، فیبروبلاست


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده اصلیfatemi41@yahoo.com
دکتر زهرا عروجینویسنده فرعی
دکتر سعید شفیعیاننویسنده فرعی
احسان تقی آبادینویسنده فرعی
میترا نیازینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور