نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: بررسی اندیکاسیون ها و نتایج حاصل از جراحی در بیماران با بدشکلی های قفسه سینه در استان گیلان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 19 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در جدار قفسه سینه انواعی از ناهنجاری‌های مادرزادی وجود دارد که عمدتاً شامل ناهنجاری‌های پکتوس و نقص‌های استخوان جناغ سینه می‌باشد. این ناهنجاری‌ها بیشتر اثرات نامطلوب روانی و فیزیولوژیک دارند. ترمیم این ناهنجاری‌ها مورتالیتی و موربیدیتی ناچیزی دارند و با اصلاح آن مشکلات روانی و فیزیولوژیک مبتلایان حل می‌شود، مطالعه حاضر به منظور بررسی اندیکاسیون¬ها ونتایج جراحی در بیماران با بدشکلی¬های قفسه سینه در استان گیلان انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته¬نگر 52 بیمار (38 مرد و 14 زن) با بدشکلی¬های قفسه سینه که تحت عمل جراحی ترمیمی در دو بیمارستان رازی و آریا مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام بیماران بجز استرنال کلفت تحت اقدام تشخیصی سی¬تی اسکن، عکس قفسه سینه قرار گرفتند. عمل جراحی راویچ برای بیماران پکتوس اکسکاواتوم و پکتوس کاریناتوم صورت گرفت و رزکشن دنده‌های برجسته در بدشکلی قفسه سینه انجام شد و در این شرایط، نقص ایجاد شده باعضله پکتورالیس ماژور و مش ترمیم شدند و کندروتومی‌ برای بیماران استرنال کلفت انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های توصیفی از آزمون¬های آماری میانگین انحراف استاندارد درصد و فراوانی استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 5/8±81/14 سال بود که گستره 3 تا 30 سال را در برمی¬گرفت. شایع‌ترین شکایت اولیه در بیماران مراجعه کننده بد شکلی در 52 بیمار (100%) دیده شد. از 52 بیمار32 بیمار پکتوس اکسکاواتوم (53/61%) و 10 بیمار پکتوس کاریناتوم (23/19%)، 7 بیمار (4/13%) بدشکلی دنده و 3 بیمار (7/5%) استرنال کلفت داشتند. شدت پکتوس اکسکاواتوم از 3 تا 5 سانتیمتر متغیر بود. در بیماران با سن بالاتر از پانزده سال تعداد پین بکار رفته برای فیکس کردن استرنوم دو عدد بود. مش پرولن برای ثابت کردن استرنوم در چهار بیمار بکار برده شد بیشتر بیماران بدون عارضه مهم ترمیم شدند و عوارض عمل شامل 8 مورد پنوموتوراکس (38/15%)، 4 مورد پنومونی (69/7%)، 3 مورد آتلکتازی (76/5%) و 2 مورد عفونت ناشی از میله (84/3%) بود. عوارض عمل جراحی در بیماران با سن بالاتر از پانزده سال بیشتر بوده است. هیچ مورد عودی رؤیت نشد. شدت درد در بیماران 6 از10 بود (3/42%). نمره درد در بیماران با سن بالاتر از پانزده سال به طور چشم¬گیری بالاتر بود. طول مدت بستری از 3 تا 7 روز متغیر بود. طول مدت بستری بیماران با سن بالا تر از پانزده سال به طور چشم¬گیری بیشتر بود. بیماران تحت پیگیری 2 تا 6 ساله قرار گرفتند. 15مورد (84/28%) بیماران میزان رضایتمندی عالی دشتند و 35 مورد (30/67%) رضایتمندی خوب و 2 مورد (84/3%) رضایت نداشتند. نتیجه‌گیـری: پکتوس اکسکاواتوم و پکتوس کاریناتوم و استرنال کلفت بهتر است در سنین ابتدایی (12-8 سالگی) اصلاح شود به این دلیل که با بالا رفتن سن عمل جراحی سخت‌تر و عوارض آن بیشتر و میزان عود و عوارض روحی روانی ناشی از آن بیشتر خواهد شد. لذا به همکاران و پزشکان خانواده توصیه می‌کنیم که این بیماران را جهت جراحی و اصلاح به مراکز تخصصی مربوطه ارجاع داده تا از عوارض یاد شده جلوگیری و همچنین از روش¬های کمتر تهاجمی مثل ناس تعلیم داده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
ناهنجاری های مادرزادی قفسه سینه، پکتوس کاریناتوم، پکتوس اکسکاواتوم، استرنال کلفت


نویسندگان این مقاله:
دکتر منوچهر آقاجانزادهنویسنده اصلیmaghajanzadeh2003@yahoo.com
دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشادنویسنده فرعی
دکتر محدثه مجردنویسنده فرعی
سارا مساح نیانویسنده فرعی
دکتر بهاره حسامی فرنویسنده فرعی
دکتر میلاد صرافینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور