نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: رابطه اضطراب و افسردگی با بیماری های قلبی عروقی بعد از عمل جراحی قلب

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 54 تا صفحه: 61      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در دنیاست. استرس، اضطراب، نگرانی از آینده و افسردگی از مشکلات روان‌شناختی است که زندگی مبتلایان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. یکی از عواملی که بر سلامت روانی بیماران و چگونگی مواجهه با بیماریشان مؤثر است، درک فرد از بیماری و پیامدهای آن است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اضطراب و افسردگی در بیماران پس از جراحی قلب باز می¬باشد. مواد و روش‌ها: 194 نفر از بیماران قلبی و عروقی 35 تا 60 ساله که در بازة زمانی اسفند 1394 لغایت تیر 1395 به درمانگاه‌های قلب بیمارستان‌های فوق تخصصی شهر تهران مراجعه ‌کرده بودند و سابقة جراحی قلب باز در طی یک سال گذشته را داشتند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اطلاعات فردی و جمعیت‌شناختی، پرسشنامة ادراک بیماری و پرسشنامة استرس، اضطراب و افسردگی (DASS-21) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 23 SPSS و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: ضریب همبستگی بین ادراک بیماری و افسردگی بیماران قلبی 27/0 r = و ضریب همبستگی بین ادراک بیماری و اضطراب بیماران قلبی 42/0 r = می¬باشد. نتیجه گرفته می‌شود که بین ادراک بیماری و اضطراب و افسردگی بیماران قلبی و عروقی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد (01/0P < ). نتیجه‌گیـری: اگر ادراک بیماران قلبی و عروقی از بیماریشان با پیش داوری همراه باشد، باعث می‌شود که اضطراب و افسردگی بیشتری از خود نشان دهند، اما اگر ادراک آن‌ها از بیماریشان بر اساس اطلاعات موثق از جانب پزشک معالج باشد و بیماری و عوارض آن را درست درک کنند، میزان اضطراب و افسردگی آن‌ها کاهش می‌یابد.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی قلب باز، اضطراب، افسردگی


نویسندگان این مقاله:
زهرا ملک‌پور گلسفیدینویسنده اصلی
دکتر بیتا نصراللهینویسنده فرعیDr.bitanasrolahi@gmail.com
دکتر کیوان دارندگاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور