نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: بررسی حضور پژوهشگران حوزه جراحی در شبکه علمی ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 76 تا صفحه: 82      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: مطالعات آلتمتریکس را می¬توان بر اساس داده¬های موجود در پایگاه¬های رایگان مانند لینکداین، ریسرچ گیت، مندلی زوترر، آکادمیا، سایت یولایک و ایمپکت ستوری انجام داد. ازآنجا که انتشار مدارک نمایه شده در پایگاه¬های استنادی و دریافت استناد همه نیازمند گذشت زمان بوده و در بعضی از حوزه¬ها، سال¬ها طول می¬کشد تا مدرکی استناد دریافت کند. از این رو مطالعات علم سنجی وابستگی زیادی به زمان دارند، این وابستگی به زمان در مطالعات آلتمتریکس کمتر بوده و می¬توان عملکرد و اثرگذاری مقالات و پژوهشگران در رسانه¬های اجتماعی را در زمان بسیار کوتاه¬تری مورد بررسی قرار داد. مواد و روش‌ها: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس انجام شد. روش کار بدین طریق بود که ابتدا داده¬های مورد نظر در رابطه با پژوهشگران حوزه جراحی از پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی استخراج سپس به وسیله موتور تحلیل پایگاه مورد بررسی قرار گرفت و تعداد نویسندگان و تعداد مدارک بدست آمد. پس از آن نام نویسندگان به همراه مشخصات سازمانی هر فرد در شبکه علمی ریسرچ گیت مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه¬هایی مانند تعداد مدارک، خوانده شده-ها (READ)، مقالات تمام متن، Follower، Following و تعداد استنادها استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0، معناداری یا عدم معناداری آنها مشخص گردید. یافته‌ها: نشان داد که از نمونه مورد مطالعه یعنی 327 نفر از 2062 نفر که در ISI نامشان وجود دارد، تعداد 282 نفر برابر با 24/86 درصد ریسرچ گیت نیز حضور داشتند. سایر نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بین تعداد انتشارات در ریسرچ گیت و میزان استنادها با ضریب همبستگی 787/0 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سایر یافته¬ها نشان داد که پژوهشگرانی که متن کامل تولیدات علمی خود را بر روی ریسرچ گیت گذاشته بودند، استنادات بیشتری دریافت کرده بودند. سایر نتایج نیز نشان داد که بین حضور در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و تعداد استنادها در آی.اس.آی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد استنادهای پژوهشگران و تعدادFollow ‌ و Following به ترتیب با ضریب همبستگی 635/0 و 130/0 رابطه معنی¬داری وجود داشت. نتیجه‌گیـری: با توجه به اهداف آلتمریکس و نتایج این پژوهش، پژوهشگران حوزه¬های مختلف دانشگاهی و از جمله حوزه جراحی داخل کشور باید بیش از پیش سعی کنند تا تولیدات علمی خود را از طریق این سایت¬ها در اختیار عموم علاقمندان در جامعه جهانی به صورت رایگان قرار داده تا زمینه استناد بیشتر به آثارشان در سطح جهان فراهم شود. این فرایند هم می¬تواند به بهبود جایگاه ایران در عرصه استناد و علم جهانی کمک کند و هم به خود فرد پژوهشگر انتشار دهنده آثار خود کمک می¬کند تا تأثیر بیشتری بر جامعه علمی خود در سراسر جهان داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
التمتریکس، ریسرچ گیت، حوزه جراحی، تولیدات علمی


نویسندگان این مقاله:
دکتر ملیحه نیک کارنویسنده اصلی
دکتر رحیم علیجانینویسنده فرعیalijanir@pnu.ac.ir
دکتر حمید قاضی زاده خلیفه محلهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور