نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 95
Article title: Evaluation of "the Visual Scale Estimation" Diagnostic Accuracy in Determination of the Blood Loss Volume during Abdominal Hysterectomy Compared with Hemoglobin and Hematocrit Alterations before and after Surgery

Article PDF File:
Page From: 27 To: 34      

Article abstract:
Introduction & Objective: Intraoperative hemorrhage is one of the most common complications of abdominal hysterectomy. Various methods are used to estimate the amount of blood loss, visual scale estimation is one of them. Of course blood loss estimation based on changes in hematocrit or hemoglobin levels have greater accuracy but it is a retrospective method not a clinical method. The aim of the present study was to evaluate "the visual scale estimation" diagnostic accuracy in determination of the blood loss volume during abdominal hysterectomy compared with hemoglobin and hematocrit alterations before and after surgery. Materials & Methods: In this study 74 cases of abdominal hysterectomy were evaluated in the training Al Zahra Hospital in Rasht. Intraoperative blood loss was assessed in two ways: visual estimation (based on the volume of blood in the suction device, the number of blood gauze pads accumulated during the procedure and blood loss at the operation sites and Surgical Drapes) and the other way was comparing hemoglobin and hematocrit before and 12 hours after surgery. The results of the two methods were analyzed by statistical tests (sensitivity, specify, positive likelihood ratio, negative likelihood ratio, positive predictive value, negative predictive value, Cohen's kappa cofficient &…) using SPSS version 21 for calculating the diagnostic value of visual Scale estimation. Results: In examining the convergence of bleeding by using Cohen's kappa coefficient a moderate agreement was found between Visual estimation and hemoglobin changes (kappa = 0.497, P

Article KeyWords:
Visual Scale Estimation, Hysterectomy Intraoperative Hemorrhage, Hemoglobin and Hematocrit Alterations

Article Authors:
دکتر فرنوش فرضیFirst Author
دکتر علی میرمنصوریOther Authora_mirmansoori@gums.ac.ir
دکتر کتایون هریالچیOther Author
دکتر گلاره بی آزارOther Author
دکتر فرشته فکورOther Author
دکتر زهرا عطرکار روشنOther Author
دکتر الهام جنتیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور