نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 95
Article title: Appendiceal Diverticulitis; A Case Report

Article PDF File:
Page From: 87 To: 91      

Article abstract:
Diverticulitis of the appendix is an uncommon cause of right lower quadrant abdominal pain which can be symptomatic or incidentally found during surgery or barium enema. The incidence of appendiceal diverticulitis very low; however, due to their higher risk of perforation, this condition should always be assessed in patients with abdominal pain. A 52-year-old male with periumbilical colicky abdominal pain presented to the emergency department. The pain started from afternoon of the day before admission, aggravated and shifted to the right lower quadrant, gradually. The patient had tenderness, guarding, leukocytosis and fever and eventually underwent surgery. The pathologic evaluation of the appendix reported acute appendicitis with appendiceal diverticulitis. Although treatment of choice in patients with appendiceal diverticulitis is similar to that of appendicitis, which is surgical resection, but this condition should always be assessed particularly in older patients and immunocompromised subjects in whom the morbidity and mortality is higher.

Article KeyWords:
Abdominal Pain, Appendiceal Diverticulitis, Acute Appendicitis

Article Authors:
دکتر داوود رمزیFirst Authordavood.ramzi@yahoo.com
دکتر بهادر اشیدریOther Author
دکتر اسماعیل حاجی نصرالهOther Author
دکتر علی خوشکارOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور