نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 95
Article title: National Transplant Network of America and England: Remarks for Developing Countries

Article PDF File:
Page From: 1 To: 11      

Article abstract:
Introduction & Objective: Integrating various organizations and transplant activities chain is applicable by formation of National Transplant Network. These networks in America and England have characteristics that lead to coordination of transplantation activities in national level. Because of knowing these characteristics can help for developing countries, in current study are reviewed the dominant characteristics of said networks. Materials & Methods: A literature search was carried out using ProQuest, PubMed, Scopos, and sciencedirect database and transplant related websites. The search strategy included keywords on America and England National Transplant Network, Architecture model, Transplant Organizations and Policies, Data and Database. The retrieved articles were then assessed for relevance and then were examined. Results: Most important characteristics include coordination amongst organizations of network and comprehensive coverage of transplantation services (content characteristics), and supervision of the highest health authority, creating policies at the national level, legal and financial supports of government, and powerful computerized infrastructure for data exchange (infrastructural characteristics). Conclusions: According to goal-oriented architecture of National Transplant Network in America and England, and taking into account own health structure; developing countries should be considered forming of NTN as a national programme, and by integrating all organizations, also creating necessary infrastructures provide transplant services comprehensively.

Article KeyWords:
Remarks, National Transplant Network, Content and Infrastructural Characteristics

Article Authors:
دکتر حمید مقدسیFirst Author
دکتر فرخنده اسدیOther Author
دکتر رضا ربیعیOther Author
زهرا مستانهOther Authorzahramastaneh@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور