نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 94
Article title: An Assessment of Bleck’s Classification Method for Metatarsus Adductus, and the Presentation of a New Classification on the Basis of Foot Scan

Article PDF File:
Page From: 48 To: 56      

Article abstract:
Introduction & Objective: Bleck classification is the common method of assessing Metatarsus Adductus (MA) which is associated with some limitations and problems. Foot scan is one of the new methods in the examination of lower extremities. The present study aimed to study the efficiency of a new method based on foot scan in determining the severity of MA and its compliance with Bleck classification. Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive research, 100 subjects were equally divided into each of the four categories of Bleck classification. Their foot were scanned and the ratio of foot transverse distance on the fifth metatarsophalangeal joint (MTP) to the tangent to the outer edge of the foot (a), and the foot width on the metatarsophalangeal joints (b) were measured from the images obtained. Then, these ratios were compared between the 4 groups by the One-way ANOVA analysis. Results: The mean ratio of a/b in normal group 0.02, with a standard deviation of 0.02. This ratio in the mild metatarsus addactus was 0.1, with standard deviation 0.01; in the moderate metatarsus addactus was 0.159 with standard deviation 0.03 calculated, and the ratio in sever metatarsus addactus was 0.216, with standard deviation 0.025 was calculated. In addition, a significant difference was found between the groups (P

Article KeyWords:
Metatarsus Adductus, Foot Scan, Bleck Classification

Article Authors:
دکتر محسن کرمیFirst Author
دکتر یوسف امینی زادهOther Authoryoosef_aminizadeh@yahoo.com
دکتر عادل ابراهیم پورOther Author
دکتر محمد امامیOther Author
دکتر فیروز مددیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور