نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 94
Article title: Correlation between the Gallbladder Wall Thickenings before Laparoscopic Cholecystectomy with the rate of Conversion to Open Surgery: A Study at Babol University of Medical Sciences Hospital, between 2011-2013

Article PDF File:
Page From: 23 To: 30      

Article abstract:
Introduction & Objective: Understanding of the factors that cause the conversion of laparoscopic to open surgery is a good way for helping surgeons to choose the right treatment for each patient. The purpose of this study was to investigate the relationship between the gallbladder wall thickenings for the change of laparoscopic cholecystectomy to open surgery. Materials & Methods: 619 patients who were candidates for laparoscopic cholecystectomy surgery enrolled in our cross-sectional study. Patients’ information including: age, gender, diagnosis, gallbladder wall thickness, and conversion factors were collected. SPSS version 20, T-test, X2 test and Logistic regression model were used for statistical analysis. Results: 31 cases (%5) were led to conversion, and 588 patients (%95) did not need conversion to open surgery. In this study, 219 patients (%47) had thicknesses less than or equal to 3 mm of which 4 patients (%1.4) were converted to open surgery and 287 patients (%98.6) were not. Also, among 328 patients (% 53) who had thicknesses more than 3 mm, 27 patients (%8.2) were converted to open surgery. There were a significant relationship between gallbladder wall thickness and conversion (P

Article KeyWords:
Laparoscopic Cholecystectomy, Gallbladder, Open Surgery

Article Authors:
دکتر علی اصغر درزیFirst Authoralidarzi@yahoo.com
دکتر بهزاد یوسفیانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور