نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 94
Article title: Quality of Life of Burn Patients after Discharge from Shahid Motahari Hospital in 2013

Article PDF File:
Page From: 31 To: 40      

Article abstract:
Introduction & Objective: The quality of life is a good feeling of satisfaction or dissatisfaction with those aspects of life that are important to the person involved. This study was conducted to determine the quality of life in patients with chronic burns. Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was done on 150 burn patients with a minimum history of 6 months. Data was collected, using a demographic questionnaire and a QOL questionnaire in burn patients (BSHS). Sampling was done with purposive sampling using the available method. The collected data were analyzed using descriptive statistics, statistical tests ANOVA and Pearson correlation coefficient. Results: Quality of life, in the physical status, was significantly different with the history interval of 6 months (P=0.001), marital status (P=0.005), job (P=0.001), the place of living (P=0.00), and education level (P=0.004). Quality of life in emotional status (9.3% were unfavorable and 42.7% relatively unfavorable) and overall it was relatively unfavorable. As far as social status was concerned 16% were unfavorable, and 45.3% were relatively unfavorable, and overall were relatively unfavorable. Conclusions: The quality of life in the study population was relatively unfavorable. This could be due to the effect of burn on the mental image of burn patient. Life skills, effective communication skills, establishing and maintaining interpersonal relationships and coping with emotions and coping skills is recommended for these patients.

Article KeyWords:
Burn, Quality of Life

Article Authors:
دکتر محمد جواد فاطمیFirst Author
رقیه صمیمیOther Authorrogayehs@yahoo.com
دکتر محسن صابریOther Author
پرویز نمازیOther Author
پریسا پهلوانپورOther Author
شهلا مشیریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور