نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 96
Article title: Association between HbA1C Level and Lower Extremity Amputation in Patients with Diabetic Foot

Article PDF File:
Page From: 15 To: 20      

Article abstract:
Introduction & Objective: The lower limb amputations are common musculoskeletal complications of diabetes mellitus and determination of the contributing factors is important for preventive programs. Materials & Methods: In this observational descriptive-comparative cross-sectional study, 100 consecutive patients with diabetic foot attending to Shohada-e-Tajrish Hospital in 2014 and 2015 were enrolled and the association between HbA1C level and lower extremity amputation in them was determined. Results: The results in this study demonstrated that mean hemoglobin A1C levels were 8.5 ± 1.3 and 7.9 ± 1.1 g/dl in those with and without amputation, respectively showing statistically significant difference (P = 0.016). The hemoglobin A1C level was not related to location of limb amputation (P > 0.05). Conclusions: Totally, it may be concluded that there is significant association between HbA1C level and lower extremity amputation in patients with diabetic foot.

Article KeyWords:
HbA1C, Lower Extremity Amputation, Diabetic Foot

Article Authors:
دکتر محمد مظفرFirst Authormohamad_mozafar@yahoo.com
دکتر توحید محرمیOther Author
دکتر سید مصطفی موسوی زادهOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور