نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 96
Article title: A Case Report of Gangrenous Sigmoid Volvulus Accompanied with Eventration of Left Hemidiaphragm

Article PDF File:
Page From: 94 To: 99      

Article abstract:
Contemporaneity of sigmoid volvulus, considered as one of the bowel obstruction causes and diaphragmatic eventration that each of them are not so common entities, is extremely rare. Sigmoid volvulus is a condition in which a loop of sigmoid colon twists around its mesentery and recurrent type of that is a clinical entity characterized by recurrent episodes of partial or complete sigmoid volvulus. It can be demonstrated from being asymptomatic to abdominal discomforts, nausea, vomiting and constipation. Iran has also been located in the "volvulus belt" region. Diaphragmatic eventration is a structural disorder affecting its natural function and predisposes to push toward viscera into thorax. We are reporting a case of recurrent sigmoid volvulus in a 65 year old man who had contemporaneously left hemidiaphragm eventration so that during operation a loop of gangrenous sigmoid was found into his left hemi thorax.

Article KeyWords:
Sigmoid, Vulvulus, Eventration

Article Authors:
دکتر امین رضا زادهFirst Authoraminrezazadeh50@yahoo.com
علی صمدیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور