نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 96
Article title: Evaluation of the BMI in Patients Undergoing Cholecystectomy in the Hospitals of Babol Medical University in the Years 2014-2016

Article PDF File:
Page From: 31 To: 39      

Article abstract:
Introduction & Objective: Gallstones and its complications are the most gastrointestinal diseases that in most cases, it resulted in hospitalization and cholecystectomy. The aim of present study was to assess body mass index in patients with Gallstones and its complications that underwent cholecystectomy. Materials & Methods: 351 patients who were undergone cholecystectomy due to Gallstones and its complications were included in the present cross-sectional study. 201 patients (57.3%) who referred for biliary causes to surgery clinic were included in the control group and 150 patients (42.7%) were allocated to the case group. Results: Chronic cholecystitis with 110 cases (73.3%) accounted for the majority. About the variable body mass index, 9 patients of the case group (6%) and 15 patients of the control group (7.5%) had a body mass index greater than 30 kg per square meter (morbid obesity), but the association was not statistically significant (P=0.784). After examining LDL and HDL, there was no significant difference in LDL/HDL ratio with type of disease of case group. Conclusions: The results of present study showed that the prevalence of gallstones in patients with normal BMI was more than individuals with overweight and fat. In this geographical area, the prevalence of gallstones are depending on other factors such as pregnancies, the underlying chronic disease and blood diseases.

Article KeyWords:
Gallstone, Body Mass Index, Cholecystectomy

Article Authors:
دکتر علی اصغر درزیFirst Author
دکتر نوین نیک بخشOther Author
سکینه کمالی آهنگرOther Author
دکتر سحر موسی‌پورOther Authorsahar.mosapour@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور