نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 96
Article title: Effectiveness of Light Pressure Stroking Massage Therapy on Patients' Satisfaction and Quality of Pain Control after Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Article PDF File:
Page From: 70 To: 79      

Article abstract:
Introduction & Objective: Pain on mid-sternotomy incision site after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) is a common problem has a negative effect on quality of life and follow-up treatment. Thus the present study aimed to determine the effect of light massage therapy by patient's Light Pressure Stroking Massage Therapy on Patients' Satisfaction and Quality of Pain Control in post-CABG patients. Materials & Methods: In this semi - experimental study, 72 post-CABG patients were randomly divided into an intervention and a control group. The intervention group received Light Pressure Stroking massage by the nurse for 20 minutes in 4 sessions. The control group received routine care. Patient’s satisfaction and quality of pain control were assessed by brief pain inventory (BPI) and Idvall quality of life questionnaire before and after the intervention. Then, the data was analyzed by student t-test, paired t-test and chi-square by SPSS software version 18. Results: Mean (SD) scores for Satisfaction and Quality of Pain Control before the intervention in the case group were 5.402±1.601 and 49.324±2.569 and in the control group were 4.452±2.123 and 48.425± 2.505 respectively, that did not show a significant difference (P > 0.05). After the intervention, Mean (SD) scores for Satisfaction and Quality of Pain Control in the case group, were 8.402±1.200 and 64.612± 2.004 and in the control group were 5.321±1.500 and 51.513±2.234 respectively, that showed a significant difference (P < 0.001). Conclusions: Regarding the finding of study, use of Light Pressure Stroking massage therapy can increase Patients' Satisfaction and Quality of Pain Control of patients after coronary artery bypass surgery and due to low cost and simplicity of this method, it can perhaps be used as a complement to drug therapy and postoperative interventions used in these patients.

Article KeyWords:
Massage, Pain, Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Article Authors:
زهرا شفیعیFirst Authorshafieiznm@gmail.com
لیلا رفیعی وردنجانیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور