نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 94
Article title: Application of Chitosan Gel Combined with Silver Nanoparticles on Second Degree Burn Wound in a Rat

Article PDF File:
Page From: 10 To: 19      

Article abstract:
Introduction & Objective: Every year, hundreds of thousands of people in the world because of the need to stay in hospital burn damages. Accelerate healing and prevent infection of the goals is the topical treatment of burn wounds. Prevent the transmission of microorganisms and remove exudates such as the characteristics of the ideal dressing. The aim of this study was to evaluate the effect of chitosan gel modified with silver nanoparticles in the second degree burn wounds respectively. Materials & Methods: Second degree burn was studied in dorsal aspect of 36 rats. Then the rats were divided in 4 groups: the wound was cared in the group 1 with chitosan gel combined with silver Nano-particle, in the group 2 with chitosan gel without nonosilver particle, in the group 3 with silver sulfadiazine and in the 4th group without treatment, as a control group. The healing rat and histopathologic characteristic was evaluated. Results: The healing rat was significantly better in chitosan combined with Nano-silver particle group. Also in histopathologic examination, the fibroblasts counting and re-epithelialization were significantly better in the chitosan combined with Nano-silver groups. Conclusions: Chitosan combined with Nano-silver particle is a very acceptable dressing material, it accelerates wound healing and prevents infection.

Article KeyWords:
Chitosan, Silver Nanoparticles, Burn Wound

Article Authors:
دکتر محمد جواد فاطمیFirst Author
سهیلا نادری قره قشلاقOther Authorsoheila_naderi2@yahoo.com
دکتر شیلا صفائیانOther Author
دکتر علیرضا صراف زادهOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور