نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 94
Article title: The Importance of Haptic Feedback in Robotic Surgery

Article PDF File:
Page From: 82 To: 90      

Article abstract:
Haptic feedback plays a very important role in surgery. It enables the surgeon to make appropriate decisions and helps him/her to perform surgery successfully. Robotic surgery has been introduced as a new method in minimally invasive surgery which has many advantages over traditional approaches. Despite many benefits of robotic surgery, it has some problems and challenges. Lack of haptic feedback is one of the most important problems and limitations of robotic surgery systems. In most of researches, the importance and impact of haptic feedback in robotic surgery has been studied. Based on their results, haptic feedback can decrease the errors and reduce damaged tissues. In addition, this helps the surgeon to identify the tissues more accurately. Haptic feedback plays an effective role in the success of robotic surgery. Therefore, this type of feedback is essential in robotic surgery. Most of researchers try to create effective haptic feedbacks in order to solve one of the most important problems of robotic surgery.

Article KeyWords:
Haptic Feedback, Robotic Surgery

Article Authors:
دکتر حمید مقدسیFirst Author
مسعود امن زادهOther AuthorM.Amanzadeh@sbmu.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور