نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 95
Article title: The Effectiveness of Group Hope Therapy on Increasing the Resiliency and Hope of Life in Women with Breast Cancer

Article PDF File:
Page From: 60 To: 68      

Article abstract:
Introduction & Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group hope therapy on increasing the resiliency and hope of life in with breast cancer. Materials & Methods: This study was conducted by quasi-experimental method. The population included all women breast cancer inpatient in Shiraz Motahari hospital, and the sample consisted of 30 participants in a control group and experimental groups, who were selected by convenience sampling. For measuring variables Connor and Davidson resiliency questionnaire (2003), Snyder hope scale (1991) and hope therapy training package was used. To analysis of data univariate and multivariate analysis of covariance was used. Data was analyzed by SPSS 21. Results: The results showed that group hope therapy can increasing the resiliency and hope of life in women with breast cancer. Conclusions: To improve cancer patients’ quality of life, presenting educational services and hope promoting program can be effective.

Article KeyWords:
Hope Therapy, Resiliency, Hope of Life

Article Authors:
لیلا رزمیFirst Author
دکتر ساره بهزادی پورOther Authorsarebehzadi@gmail.com
دکتر صدیقه طهماسبیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور