نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 95
Article title: Abdominal Wall Necrotizing Fasciitis Secondary to Sigmoid Colon Diverticulitis; A Case Report

Article PDF File:
Page From: 77 To: 82      

Article abstract:
Necrotizing fasciitis is a very rare presentation of sigmoid colon diverticulitis. An 80 year-old male presented with an abdominal pain that started 4 days ago and was accompanied by fever, chills, distention and erythema in the lower quadrants of the abdomen. On examination erythema, subcutaneous emphysema and crepitation were present over his lower regions of the abdomen. CT scan revealed sigmoid colon diverticulitis with stranding fat tissue and extended density of free air in the subcutaneous soft tissue of anterior abdominal wall. The patient was started on antibiotics and underwent an aggressive debridement of devitalized tissues. The wound closed by advancement flap with local anesthesia 2 months after surgery and the patient underwent sigmoid colectomy 3 month later. Despite the rarity of such cases, gastrointestinal pathologies should always be considered in patients presenting with abdominal wall necrotizing fasciitis.

Article KeyWords:
Necrotizing Fasciitis, Sigmoid Colon Diverticulitis, Colocutaneous Fistula

Article Authors:
دکتر داوود رمزیFirst Authordavood.ramzi@yahoo.com
دکتر سید هادی میرهاشمیOther Author
دکتر بهادر اشیدریOther Author
دکتر فریبرز رشنوOther Author
دکتر محسن سوریOther Author
دکتر حسن پیوندیOther Author
دکتر روح ا... یگانهOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور