نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 94
Article title: Comparison of Cephalometric Norms of Qazvin Adolescents with Standard Stiener Norms

Article PDF File:
Page From: 46 To: 52      

Article abstract:
Introduction & Objective: Each population or nation has its own cephalometric criteria. Cephalometric analysis is applied in maxillofacial, rhinoplastic, orthognatic operations and bioengineering. The aim of this study is to define the cephalometric criteria used for in Qazvin’s adolescents with normal occlusion, on the basis of Natural Head position (NHP). Materials & Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 117 males and 117 females with normal occlusion. Their mean age was 16.6±1.1 years and 16.2±1.1 years respectively, which had no history of orthodontic treatment or facial trauma. The mean value and standard deviation of cephalometric parameters were calculated, using SPSS software. The resulting norms for male and female groups were compared, with standard norms using a student T-test. Results: Most of midface and total face height variables were greater in males than females and all of midface and lower face horizontal variables were significantly greater in males, except for the case of SNO, and most of parameters were different from Stiener Norms. Conclusions: Qazvin adolescents have distinct cephalometric features and it is important to consider ethnic and racial variations and sex differences. Skeletally, males have greater vertical and horizontal lengths.

Article KeyWords:
Cephalometry, Stiener Norms

Article Authors:
دکتر کیوان دارندگانFirst Authork1md1983@yahoo.com
دکتر احمد ابراهیمیOther Author
دکتر مهدی فتحیOther Author
دکتر آرام آذرهوشنگOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور