نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 89
عنوان به فارسی: بررسی اثر ترکیبی متیل پردنیزولون و کلماستین در جلوگیری از چسبندگی پریتوئن در موش

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 15      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هـدف: استفـاده از کورتیکـواستروئید و آنتی‌هیستـامین درکاهش چسبندگی مؤثر بـوده اسـت. هـدف از انجـام ایـن تحقیق تعییـن اثر ترکیبـی متیـل پـردنیـزولون وکلمـاستیـن در جلوگیری ازتشکیـل چسبنـدگی پریتـوئن در مـوش می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 40 موش مذکر در دو گروه بیست تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند. پس از بی‌هوش کردن این موش‌‌ها جدار شکم باز شده و 10 برش طولی تقریباً 1 سانتیمتر بر روی سطح پریتوئن در سمت راست در دیوارة قدامی داده شده و سپس قطعه‌ای از‌ پریتوئن نیز به ابعاد 2×2 سانتیمتر مربع از سطح قدامی دیواره چپ شکم برداشته شد. در گروه مورد کلماستین با دوز µg/kg50 و متیل پردنیزولـون با دوز mg/kg 40 داخل پریتوئن تزریق شد و در گروه شاهد به همین میزان نرمال سالین تزریق شد. پس از 20 روز مـوش‌‌ها تحت لاپاراتومی مجدد قرار گرفتند و وجود چسبندگی، تعداد باندهای چسبنده و درجه چسبندگی بر اساس مشاهـده مستقیم، در هر گروه مشخص شد. نتایج با آزمون مان ـ ویتنی و آزمون دقیق فیشر آنالیز شد. در این مطالعه P


کلمات کلیدی به فارسی:
چسبندگی پریتوئن، متیل پردنیزولون، کلماستین


نویسندگان این مقاله:
دکتر بهروز کلیدرینویسنده اصلی
دکتر مرضیه نقوینویسنده فرعی
ایمان غفارپسندنویسنده فرعیGhaffarpasand@yahoo.com
دکتر محمد جوانمردینویسنده فرعی
دکتر محسن محمودیهنویسنده فرعی
دکتر علیرضا خلجنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور