نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریه


1 - عنوان: زمستان 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 3 زمستان 1399

تعداد مقالات: 9 دوره: 28 شماره: 4 5/12/1399
2 - عنوان: پاییز 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 3 پاییز 1399

تعداد مقالات: 10 دوره: 28 شماره: 3 30/9/1399
3 - عنوان: بهار و تابستان 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 1 و 2، بهار و تابستان 1399

تعداد مقالات: 13 دوره: 28 شماره: 1, 2 30/6/1399
4 - عنوان: پاییز و زمستان 98

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره ۲۷ ، شمـاره 3 و 4، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

تعداد مقالات: 16 دوره: 27 شماره: 3, 4 25/12/1398
5 - عنوان: تابستان 98

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره ۲۷ ، شمـاره 2، تابستان ۱۳۹۸

تعداد مقالات: 15 دوره: 27 شماره: 2 15/6/1398
6 - عنوان: بهار ۹۸

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره ۲۷ ، شمـاره۱، بهار ۱۳۹۸

تعداد مقالات: 14 دوره: 27 شماره: 1 1/3/1398
7 - عنوان: زمستان 97

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 26 ، شمـاره 4 ، زمستان 1397

تعداد مقالات: 16 دوره: 26 شماره: 4 1/11/1397
8 - عنوان: پاییز 97

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 26 ، شمـاره 3 ، پاییز 1397

تعداد مقالات: 12 دوره: 26 شماره: 3 30/9/1397
9 - عنوان: تابستان 97

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 26 ، شمـاره 2 ، تابستان 1397

تعداد مقالات: 14 دوره: 26 شماره: 2 30/6/1397
10 - عنوان: بهار 97

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 26 ، شمـاره 1 ، بهـار 1397

تعداد مقالات: 15 دوره: 26 شماره: 1 1/3/1397
11 - عنوان: زمستان 96

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 25، شمـاره 4، زمستان 1396

تعداد مقالات: 17 دوره: 25 شماره: 4 1/11/1396
12 - عنوان: پاییز 96

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 25، شمـاره 3، پاییز 1396

تعداد مقالات: 12 دوره: 25 شماره: 3 1/8/1396
13 - عنوان: تابستان 96

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 25، شمـاره 2 ، تابستان 1396

تعداد مقالات: 13 دوره: 25 شماره: 2 1/5/1396
14 - عنوان: بهار 96

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 25، شمـاره 1 ، بهار 1396

تعداد مقالات: 17 دوره: 25 شماره: 1 15/2/1396
15 - عنوان: زمستان 95

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 24، شمـاره 4 ، زمستان 1395

تعداد مقالات: 16 دوره: 24 شماره: 4 15/10/1395

1 - 2 - 3 - 4


بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور