نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

تابستان 1400  
دوره: 29     شماره: 2

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 29 ، شمـاره 2 تابستان 1400


1 - بررسی سطح سرمی لیپیدها قبل و بعد از جراحی کوله سیستکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل
متن کامل (PDF)   |   چکيده

2 - بررسی اثر پانسمان الکتروریسی شده حاوی کورکومین در ترمیم زخم موش صحرائی
متن کامل (PDF)   |   چکيده

3 - تکنیک تعدیل شده ترمیم جراحی آترزی مری تیپ c به روش تیوب لس
متن کامل (PDF)   |   چکيده

4 - بررسی ارتباط میان نمرات دگرسنجی و شاخصهای علم سنجی پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری در بازه زمانی 2000-2019
متن کامل (PDF)   |   چکيده

5 - سلول زدایی شیمیایی بافت غضروف طبیعی به منظور استفاده در مهندسی بافت غضروف
متن کامل (PDF)   |   چکيده

6 - بررسی یک مورد دایورتیکولیت پرفوره سکوم در دوره نقاهت پس از زایمان
متن کامل (PDF)   |   چکيده

7 - تاریخ جراحی: آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس (برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی)
متن کامل (PDF)   |   چکيده

8 - مطالعه مروری عوارض مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی
متن کامل (PDF)   |   چکيده

9 - فرض صفر چیست؟
متن کامل (PDF)   |   چکيده
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور