نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 89
عنوان به فارسی: فاکتورهای پیش‌آگهی کننده در میزان بقاء بیماران با سرطان کولورکتال پس از جراحی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 50 تا صفحه: 56      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان کولورکتال، یکی از شایعترین بدخیمی‌ها می‌باشد. تشخیص زودهنگام و در مراحل ابتدایی تأثیر زیادی در پیش‌آگهی بیماران دارد. در مطالعة حاضر، تأثیر عواملی مثل مرحله بیماری، سن، جنس، مرحله و محل تومور بر پیش‌آگهی بیماران با سرطان کولورکتال در طی دورة پنج ساله بررسی شده است. مواد و روش‌ها: بیمارانی که با تشخیص سرطان کولورکتال در بین سال‌های 1378 الی 1381 در بخش جراحی بیمارستان شریعتی تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران با عود سرطان کولورکتال یا با سابقة شیمی درمانی قبل از عمل حذف شدند و 109 بیمار تحت آنالیز قرار گرفتند. منحنی‌های بقاء توسط روش Kaplan-Meier ترسیم شدند. فاکتورهای بررسی شده شامل سن،جنس، مرحله TNM، متاستاز دوردست، درجه، تهاجم عروقی و لنفاوی، محل تومور، سطح CEA قبل از عمل و تست‌های عملکرد کبدی بودند.آنالیز چند متغیره بر اساس Cox-Regression Analysis انجام شد. یافته‌ها: میانگین طول عمر بیماران 8/2 ± 8/42 ماه بود. بقاء 1 و 3 و 5 ساله به ترتیب 72% و 54% و 47% بودند. براساس آنالیز تک متغیره، سن (P


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان کولورکتال، جراحی، میزان بقاء


نویسندگان این مقاله:
دکتر شیرزاد نصیرینویسنده اصلیnasiri@razi.tums.ac.ir
دکتر احمدرضا سروشنویسنده فرعی
دکتر مازیار کرم‌نژادنویسنده فرعی
دکتر فرهاد مهرخانینویسنده فرعی
دکتر سارا مصفانویسنده فرعی
دکتر انوشیروان هدایتنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور