نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 92
عنوان به فارسی: مقایسه اثر دوختن و ندوختن زیر جلد در ایجاد عوارض زخم بعد از جراحی‌های هیپ در بیمارستان سینا طی سال¬های 1390 تا 1392

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 43      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اغلب توصیه می¬شود که پس از انجام عمل اصلی و دوختن فاشیا، زیر جلد با نخ¬های قابل جذب ترمیم می-شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای حاصل از جراحی¬های هیپ همراه با بخیه زیر جلدی با مواردی که از ترمیم زیر جلد صرف نظر شده انجام می¬شود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به شیوه کارآزمایی تصادفی بالینی یک سو کور طی 2 سال (1390 تا 1392) بر روی کلیه بیماران کاندید عمل جراحی هیپ مراجعه کننده به بیمارستان سینا که نیازی به باز گذاشتن زخم و ترمیم ثانویه آن نداشتند، انجام شده و مواردی که گرافت و فلاپ پوستی و یا عضلانی پوستی مورد نیاز نبود، وارد مطالعه شدند. بیمـاران با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه اصلی تقسیم شدند. در یک گروه فاشیا و زیر جلد دوخته شد و سپس پوست با نخ نایلـون بخیه زده شد (48 = N). در گروه دوم تنها پوست و فاشیا دوخته شد (52 = N). بیماران در هفته 1 و 2 و ماه 1 و 3 از نظر عـوارض احتمالی (عفونت، بازشدن زخم، واکنش جلدی، نکروز لبه¬های پوست و تجمع مایع زیر جلدی) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگیـن مـدت زمان عمل جـراحی در گـروه با بخیه زیرجلـدی بیشتر از گروه بدون بخیه زیر جلدی بوده است (095/15 ± 04/113) در برابر 776/14±38/105 دقیقه، 012/0 = P. در مورد سایر عوارض مثل نکروز لبه پوست، باز شدن زخم، تجمع مایع زیر جلد تفاوت معنی¬داری بین دو گروه نبود. نتیجه‌گیـری: در نهایت اینکه استفاده از بخیه زیرجلدی نه تنها در کاهش عوارض زخم بعد از برش جراحی تأثیر قابل ملاحظه¬ای ندارد بلکه موجب افزایش مدت زمان عمل جراحی نیز می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
بخیه زیر جلدی، عوارض زخم، جراحی هیپ


نویسندگان این مقاله:
دکتر سعیدرضا امیرینویسنده اصلیsaeedrezamiri@hotmail.com
دکتر مریم ناصر زارعنویسنده فرعی
دکتر محمد رضا گلبخشنویسنده فرعی
دکتر بابک سیاوشینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور