نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 92
عنوان به فارسی: ارزیابی مقایسه¬ای عوارض آپاندکتومی لاپاراسکوپیک با آپاندکتومی باز در بیمارستان بعثت همدان در سال 1387

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 55 تا صفحه: 61      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین اورژانس¬های جراحی است. هرچند بیشتر از 20 سال از انجام آپاندکتومی لاپاراسکوپیک می¬گذرد، توافقی در زمینه مزایا و معایب آن در مقایسه با روش معمول وجود ندارد. تعدادی از مطالعات اخیر برتری روش لاپاراسکوپیک را از نظر طول مدت اقامت در بیمارستان، درد بعد از عمل و عوارض عفونی نشان داده¬اند. این یافته¬ها توسط برخی مطالعات دیگر که تفاوت معنی¬داری را بین دو روش نشان نداده¬اند به چالش کشیده شده¬اند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک با روش باز در درمان آپاندیسیت حاد انجام شد. مواد و روش‌ها: 70 بیمار مبتلا به آپاندیسیت که برای درمان جراحی به بیمارستان بعثت همدان ارجاع شده بودند، بطور تصادفی در دو گروه 35 نفره (گروه A بیماران با آپاندکتومی باز و گروه B بیماران با آپاندکتومی لاپاراسکوپیک) مورد مطالعه قرار گرفتند. موارد مورد بررسی در این مطالعه شامل سن و جنس بیماران، طول مدت عمل (از زمان انسزیون پوستی تا زمان بستن زخم)، درد بعد از عمل، طول مدت اقامت در بیمارستان، بازگشت به فعالیت¬های عادی و عوارض بعد از عمل بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار آماری SPSS ویرایش 17 انجام شد. یافته‌ها: اختلاف معنی¬داری بین دو گروه از نظر سنی و جنسی وجود نداشت. میانگیـن طول مدت عمل در دو گروه تفاوت معنی¬داری داشت (09/16±71/35 دقیقه در گروه باز و 14/17±42/54 دقیقه در گروه لاپاراسکوپیک، 032/0=P). همچنین تفاوت طول مدت اقامت در بیمارستان در دو گروه نیز از نظر آماری معنی¬دار بود (02/27±77/54 ساعت در گروه باز و 85/11±25/30 ساعت در گروه لاپاراسکوپیک، (P


کلمات کلیدی به فارسی:
آپاندکتومی لاپاراسکوپیک، آپاندکتومی باز، آپاندیسیت حاد


نویسندگان این مقاله:
دکتر منوچهر قربانپورنویسنده اصلی
دکتر امیر درخشان فرنویسنده فرعیdr_derakhshafar_a@yahoo.com
دکتر امین نیایشنویسنده فرعی
دکتر مهدی اسکندرلونویسنده فرعی
دکتر محمد علی سیف ربیعینویسنده فرعی
دکتر مجید تاج پورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور