نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: اپیدمیولوژی سوختگی در ایران: یک مطالعه متاآنالیز

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 47 تا صفحه: 61      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هـدف: سوختـگی شدید یـک مسئـله مهـم در سلامت عمـومی کشورهای در حال توسـعه و یکی از علـل اصلی مرگ و میر در کشـور ایران است. مطالعه حاضر به منظور ارائه یک مـرور کلی بر روی اپیدمیولـوژی سوختگی در این منطقه انجام شد. مواد و روش‌ها: مقالات مختلف منتشر شده در زمینه میزان بروز و شیوع سوختگی در ایران از بانک¬های اطلاعاتیPubmed, Google Scholar, Medline, Scopous و SID جستجو شدند. یافته¬ها در نرم افزار جمع¬آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: هفتـاد و هشت مطالعه در این زمینه و از شهـرهای مختلف ایران مـورد بررسی قرار گرفتند. گـزارشات نشان دادند که تقـریباً 50% از بیماران کمتـر از 16 سال و 60٪ بیماران مـرد بودند. شعله¬های آتش، آب جوش، سوختگـی و تمـاس با اشیـاء داغ شایعتـرین علت¬ها بود. سوختگی از میـزان مرگ و میر بالایی برخـوردار است (1 تا 67%). حـدود یک سوم از قـربانیان را کودکان 0 تا 5 سال تشکیل داده¬اند و سوختگی¬های عمدی بیشتـر در میان زنان رخ داده که با میزان مرگ و میـر بالایی نیـز همـراه بوده است. نتیجه‌گیـری: آسیـب¬های ناشی از سوختگـی به عنوان یک موضوع مهم بهداشت عمومی باقی می¬ماند و انجام تحقیقات بیشتری برای بررسی مشـکل و ارزیابی اثربخشی مداخلات به ویژه در زمینه پیشگیری و درمان زودهنگام بیماران سوخته مورد نیاز است. شیوع سوختگی، مرگ و میر و ناتوانی حاصل از آن در کشور ما بالا و مطالعات دقیق اپیدمیولوژی با طراحی یکسان برای سراسر کشور لازم است تا بتوان آمار درستی ارائه کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اپیدمیولوژی، بروز، شیوع، سوختگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محسن صابرینویسنده اصلی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعیfatemi41@yahoo.com
دکتر محمدرضا سروشنویسنده فرعی
دکتر مهدی معصومینویسنده فرعی
میترا نیازینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور