نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 52 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: با وجود حیات بخش بودن تزریق خون در بیماران زنان و مامایی، استفاده غیرمنطقی آن می¬تواند، طیفی از واکنش¬های ناخواسته را به دنبال داشته باشد. واکنش حاد رایجترین این واکنش¬ها بوده که در مواردی می¬تواند منجر به افزایش موربیدیتی و مرگ و میر گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان واکنش حاد ناشی از تزریق خون و بررسی عوامل مرتبط با آن در زنان بستری در مرکز زنان و زایمان رشت بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و گذشته¬نگر، از ابتدای فروردین 1388 تا انتهای اسفند 1392، تعداد 1702 مورد بستری شده در بیمارستان الزهرا (س) رشت که تزریق فراورده خونی داشته¬اند، تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع¬آوری شده شامل سن، سابقه بارداری، گروه خونی، بیماری زمینه¬ای و واکنش¬های حاد ناشی از تزریق خون بوده که توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و به کمک آزمون¬های کای اسکوار و Mann-Whitney U test تجزیه و تحلیل آماری شد. یافته‌ها: در مجموع 60 مورد (5/3%) واکنش حاد ناشی از تزریق خون گزارش شد که رایجترین آنها، تب و لرز (50%) و کهیر (6/26%) بوده و در افراد دارای سابقه آنمی (006/0=P ) و اختلالات خونریزی¬دهنده (009/0=P ) بیشتر مشاهده گردید. نتیجه‌گیـری: شاید بتوان با اصلاح یا کنترل آنمی و اختلالات خونریزی¬دهنده پیش از عمل جراحی و یا زایمان، به کاهش مصرف فراورده¬های خونی و در نتیجه عوارض ناشی از آن در گروه¬های زنان و مامایی کمک نمود. پایش دقیق عوارض و بررسی عوامل همراه جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می¬رسد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تزریق خون، زنان و مامایی، واکنش حاد ناشی از تزریق


نویسندگان این مقاله:
دکتر مریم اصغرنیانویسنده اصلی
دکتر صدیقه پاک سرشتنویسنده فرعی
دکتر فاطمه حسین زادهنویسنده فرعی
دکتر سودابه کاظمینویسنده فرعی
دکتر فاطمه روجائینویسنده فرعیf.rojayi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور