نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: بررسی اثربخشی کرم اسید هیالورونیک و سیلورسولفادیازین در درمان زخم سوختگی در بیمارستان شهید مطهری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 66      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سوختگی در تمام جوامع یک چالش عمده بهداشت و سلامت است و بیش از هر نوع ترومای دیگر برای بیمار و خانواده بیمار اختلال جسمی، روانی و بار بهداشتی و اقتصادی به دنبال دارد. بیشترین آمار سوختگی در مناطق توسعه نیافته و در حال توسعه دیده می¬شود که بیشتر به دلیل بی¬توجهی و عدم آگاهی افراد جامعه است. اسید هیالورونیک (هیالورونان) به عنوان یک ترکیب کلیدی در ماتریکس خارج سلولی می¬باشد و از طریق چندین مکانیسم شناخته شده در فرایند ترمیم زخم نقش دارد. هدف ما در این مطالعه بررسی اثربخشی کرم اسید هیالورونیک و سیلورسولفادیازین در درمان زخم سوختگی بوده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی کرم اسید هیالورونیک و سیلورسولفادیازین در درمان زخم سوختگی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری انجام شد. تعداد 60 بیمار در دو گروه شاهد و گروه پژوهش انتخاب شدند و بصورت یک سوکور در یک ناحیه بر اساس روش جاری طبق دستور پزشک از پماد سیلورسولفادیازین و در ناحیه دیگر از کرم حاوی اسید هیالورونیک اسید و سیلورسولفادیازین استفاده شد. در این تحقیق اندازه¬گیری درد و خارش با معیار عددی (10-0) و ترمیم زخم با مقیاس آنالوگ بصری که با گرفتن عکس و سپس تجزیه و تحلیل آن با برنامه تصویری با نظر متخصص زخم انجام شد. در این مطالعه از آزمون¬های ناپارامتری نمونه¬های وابسته ویلکاکسون و آزمون T مستقل جفت شده و جدول آماری آنالوگ بصریاستفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصله از این پژوهش نشان می¬دهد که تفاوت معناداری بین میزان خارش با معیار عددی (10-0) در دو روش درمان (دو نوع پماد استفاده شده) وجود ندارد (655/0P-value = ). همچنین تفاوت معناداری بین میزان درد با معیار عددی (10-0) در دو روش درمان نیز دیده نمی¬شود (053/0P-value = ) اما بین مدت زمان ترمیم در دو نوع شیوه درمان تفاوت معنادار در پماد ترکیبی اسیدهیالورونیک و سیلور دیده می¬شود (040/0= P-value). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج کسب شده در دو روش مقایسه¬ای پماد ترکیبی سیلور و اسید هیالورونیک با پماد سیلور سولفادیازین و کوتاه¬تر شدن زمان اپی تلیالیزاسیون استفاده از این پماد برای پانسمان زخم¬های سوختگی درجه 2 و 3 توصیه می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
پماد سیلورسولفادیازین، هیالورونیک اسید، ترمیم زخم سوختگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده اصلی
پرویز نمازینویسنده فرعیnamaziparviz@gmail.com
پریسا پهلوانپورنویسنده فرعی
رقیه صمیمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور