نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: بررسی ٥ ساله عوارض فلپ های آزاد در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تهران از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٣

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 12 تا صفحه: 19      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فلپ¬های آزاد از روش¬های مورد استفاده برای درمان بسیاری از بیماران نیازمند جراحی پلاستیک می¬باشد. این مطالعه به منظور بررسی ٥ ساله عوارض فلپ¬های آزاد در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تهران از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده¬ای که به صورت یک بررسی از نوع مقطعی توصیفی انجام شد، تعداد 64 نفر از مراجعه¬کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه در سال¬های ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ که برای آنها فلپ¬های آزاد گذاشته شده بود، به صورت در دسترس انتخاب شده و وارد مطالعه گردیدند و عوارض جانبی اعمال جراحی گذاشتن فلپ در آنها ارزیابی شده و ارتباط آن با سایر عوامل بررسی گردید. داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 تحلیل گردید و از آزمون¬های کای اسکوار و آنالیز واریانس برای بیان نتایج استفاده شد. یافته‌ها: یافته¬های حاصل از مطالعه نشان داد که در بیماران مورد بررسی نتایج در 53 بیمار (8/82 درصد) خوب بود؛ در 7 بیمار (9/10) درصد نیاز به ترمیم به علت نکروز پارشیال، در 2 بیمار (1/3 درصد) نیاز به برداشتن فلپ به دلیل نکروز پارشیال و در 2 بیمار (1/3 درصد) نیاز به برداشتن فلپ به دلیل نکروز کامل بود. نتیجه‌گیـری: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می¬شود که حدود 17 درصد از فلپ¬های آزاد دچار عوارض منجر به ترمیم یا برداشتن فلپ می¬گردند که عامل خطر خاصی برای آن در این مطالعه شناخته نشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
فلپ آزاد، عوارض، نتایج


نویسندگان این مقاله:
دکتر امیراسدالله خواجه رحیمینویسنده اصلی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعیmjfatemi41@gmail.com
دکتر هیلدا حمصیان کاشاننویسنده فرعی
دکتر حسین اکبرینویسنده فرعی
دکتر محمدرضا آخوندی نسبنویسنده فرعی
دکتر سیامک فرخ فرقانینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور