نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 90
عنوان به فارسی: مقایسه میزان جذب گرافت غضروف گوش به فرم خرد شدة دارای پریکندریوم و بدون آن در خرگوش آزمایشگاهی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 8      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: گرافت غضروف به طور شایع در جراحی ترمیمی و پلاستیک به عنوان اصلاح دفورمیتی‌های بدن به خصوص صورت بکار می‌رود. جذب غضروف پیوند شده یکی از مشکلات این روش است. خرد کردن و حفظ پریکندریوم ممکن است باعث نتایج بهتر بازسازی شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از 28 نمونه غضروفی گوش خرگوش نر سفید نژاد نیوزلندی، با وزن تقریبی 2000-1500 گرم و سن 14-12 هفته استفاده شده است. پس از ایجاد بیهوشی عمومی به روش استاندارد در خرگوش‌ها، از یکی از گوش‌ها دو قطعه غضروف تهیه شد. در دوطرف خط وسط و در ناحیه پشت حیوان و عقب کتف‌ها دو برش در پوست ایجاد شد. سپس یک نمونه به همان شکل خرد شده و در یک حفره زیر جلدی در همان طرف کاشته شد. نمونه دوم غضروف گوش خرگوش قطعه قطعه شده ولی پریکندریوم در یک سمت غضروف حفظ گردید. این نمونه نیز در یک حفره زیر جلدی مشابه در طرف دیگر خرگوش قرار گرفت. پس از 3 ماه و پس از معدوم کردن حیوانات به طور استاندارد، دو نمونه از حفره‌های مزبور خارج و مجدداً اندازه‌گیری شد. در پایان نتایج بر اساس توزین استاندارد غضروف‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: وزن‌ها در دو گـروه مورد مطالعه (انجام پیوند غضروف با پریکنـدریوم و پیوند بدون پریکندریوم) ابتدای امر مورد توزین قرار گـرفتند که تفاوت معنادار آماری نداشته‌اند (P-value=0.21). سپس نتایج در سه ماه پس از ترمیـم مورد مقایسه قرار گرفت که وزن‌ها در گروه پیوند غضروف با پریکنـدریوم پس از سه ماه افزایش یافته و نسبت به گروه پیوند غضروف بدون پریکنـدریوم تفاوت معنادار آماری در سه ماه پس از ترمیـم وجود داشته است (P-value=0.019). با این وجود بین وزن ابتدای پیوند و سه ماه پس از پیوند با آزمـون Paired t-test در گروه پیـوند غضروف با پریکندریوم (P-value=0.09) و گروه پیوند غضروف بدون پریکندریوم (P-value=0.19) تفاوت معنادار آماری وجود نداشته است. نتیجه‌گیـری: غضروف کونکای خرد شده متصل به پریکندریوم، امکان شکل دادن و ثابت نمودن مجموعه را فراهم می‌سازد. این روش را می‌توان بعنوان پوشش در بینی‌های دارای پوست نازک و یا بعنوان گرافت برای بزرگ کردن دورسوم بکار گرفت. اگر قصد استفاده از کونکا برای بزرگ کردن ساختمان بینی را داشته باشیم، با این روش می‌توان غضروف ضعیف و ناهموار کونکا را به ابزاری کاراتر تبدیل نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
غضروف گوش، پریکندریوم، خرگوش


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرهاد حافظینویسنده اصلیinfo@drhafezi.com
دکتر حامد باطنینویسنده فرعی
دکتر سید ابوالحسن امامینویسنده فرعی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعی
دکتر میر سپهر پدرامنویسنده فرعی
دکتر سید جابر موسوینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور