نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 90
عنوان به فارسی: تأثیر جراحی بر اختلالات روانی و شناختی بیماران مبتلا به تومور مغزی گلیوما

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 22 تا صفحه: 27      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بیماران مبتلا به تومور مغزی گلیوما تحت تأثیر جراحی دچار تغییرات روانی و شناختی می‌شوند و نیاز به بازتوانی و درمان دارند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر جراحی برای این اختلالات می‌باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر بر 94 بیمار مبتلا به تومور مغزی گلیوما انجام شده و برای ارزیابی شناختی از پرسشنامه MMSE، پرسشنامه افسردگی بک، و اضطراب همیلتون در قبل و بعد از جراحی استفاده گردید. یافته‌ها: تفاوت معنـاداری در امتیازات آزمـون‌های MMSE، افسـردگی بک و اضطـراب همیلتون در قبل و بعد از جراحی مشخص شد (05/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
اختلالات شناختی، جراحی، تومور مغزی


نویسندگان این مقاله:
دکتر افسانه زرقینویسنده اصلیafsane_zarghi@Yahoo.com
دکتر علیرضا زالینویسنده فرعی
دکتر مهدی تهرانی دوستنویسنده فرعی
دکتر کمال سیدفروتننویسنده فرعی
دکتر محمدرضا زرین دستنویسنده فرعی
نازیلا سادات سیدفروتننویسنده فرعی
میثم اخلاق دوستنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور