نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: بررسی میزان موفقیت و چگونگی عوارض بیمارانی که با استفاده از سونوگرافی تحت عمل جراحی تعبیه کاتتر ورید مرکزی قرار گرفتند

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 60 تا صفحه: 69      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: عوارض حین تعبیه کاتتر ورید مرکزی باعث موربیدیته و البته گاهی هم مرگ و میر در بیماران می¬شود. کاتترگذاری به روش سنتی براساس راهنمایی نشانه‌های سطحی انجام می‌گیرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کاملاً منسوخ شده است و این در حالی است که به کمک سونوگرافی بر بالین بیمار می‌توان کاتترگذاری را با کم‌ کردن عوارض انجام داد. مواد و روش‌ها: طی این مطالعه مورد شاهدی 213 بیمار تحت تعبیه کاتتر ورید مرکزی قرار گرفتند که 105 بیمار با سونوگرافی و 108 مورد بدون سونوگرافی تعبیه شد. تمامی کاتترها تحت بی‌حسی موضعی و توسط یک جراح تعبیه شد و تأثیر سونوگرافی در کاهش عوارض، موفقیت‌آمیز بودن تعبیه کاتتر و آسیب عناصر اطراف ورید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های کمی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و برای بررسی همگنی واریانس در گروه‌ها از آزمون لوین استفاده شد. برای آزمونِ اختلاف جنسیت، پونکسیون شریانی، شدت درد، صدمه عصبی، موفقیت تعبیه کاتتر و رضایت‌مندی بیمار در دو گروه از آزمون کای دو و یا آزمون فیشر استفاده شد. یافته‌ها: 213 بیمار وارد مطالعه شدند که از این بیماران 129 مرد و 84 زن بودند. در گروه با سونوگرافی موفقیت تعبیه کاتتر در 105 بیمار (100%) و در گروه بدون سونوگرافی در 96 بیمار (9/88%) مشاهده شد، تعداد دفعات بیشتر از یک بار برای پونکسیون ورید در گروهی که بدون سونوگرافی تحت تعبیه کاتتر ورید مرکزی قرار گرفتند (38 بیمار) به صورت معنی‌داری بالاتر از گروه با سونوگرافی (12 بیمار) بود (001/0 P-value


کلمات کلیدی به فارسی:
کاتتر ورید مرکزی، سونوگرافی، عوارض


نویسندگان این مقاله:
دکتر مرتضی خوانین زادهنویسنده اصلیmkhavanin@yahoo.com
دکتر مهدی عالم رجبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور