نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: مقایسه اثر کلرید روی و کلرید آلومینیوم در کنترل خونریزی کبدی، مطالعه مدل حیوانی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 17      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: کنترل خونریزی پارانشیمی خصوصاً بافت کبد علیرغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالش¬های روبروی جراحان برای حفظ جان بیماران می¬باشد. یک رقابت پژوهشی بر سر معرفی روش مؤثرتر بین پژوهشگران این زمینه وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هموستاتیک کلرید روی و کلرید آلومینیوم در کنترل خونریزی بافت پارانشیمی کبدی انجام گردید. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مدل حیوانی 60 موش نر ویستار مورد استفاده قرار گرفت. بر روی کبد هر موش برشی به طول 2 سانتی¬متر و عمق 5/0 سانتی¬متر داده شد و زمان برقراری هموستاز با استفاده از غلظت¬های مختلف کلرید روی و همچنین کلرید آلومینیوم (15%، 25% و 50%) اندازه¬گیری شد. در نهایت داده¬های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در تمامی غلظت¬های به کار رفته برای کلرید روی و کلرید آلومینیوم هموستاز به طور کامل برقرار شد. زمان برقراری هموستاز ناشی از گروه¬های غلظتی کلرید روی از گروه کلرید آلومینیوم به صورت معنادار کمتر بود. نتیجه‌گیـری: کلرید روی نسبت به کلرید آلومینیوم ماده هموستاتیک مؤثرتری در کنترل خونریزی ناشی از کبد در مدل حیوانی می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
هموستاز، کلرید روی، کلرید آلومینیوم، کبد


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد رضا شریفنویسنده اصلی
دکتر سعید نورینویسنده فرعیsnouri1987@yahoo.com
دکتر بردیا جمالینویسنده فرعی
دکتر امیرحسین خورشیدینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور