نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: آشنایی با استانداردهای ادغام شده در گزارش کارآزمایی¬ها (چک لیست کانسورت)

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 88 تا صفحه: 103      

خلاصه به فارسی:
تمام علم پزشکی وابسته به گـزارش واضح کارآزمایی¬های بالینی می¬باشد. کارآزمایی¬هایی که از روش اجـرای مناسبی برخوردار نیستند، ممکـن است نتایج مخـدوشی را به همـراه داشته باشند و خصوصاً موجب گزارش اغراق¬آمیـز از اثـرات درمانی شوند.گـزارش¬دهی هـر چه بهتر کارآزمایی¬های بالینی ضروری می¬باشد. خوشبختانه بیانیه کانسورت در این امر بسیار کمک¬کننده می-باشد. چک لیست کانسورت حاوی یک لیست از اطلاعاتی است که باید در گزارش مطالعات کارآزمایی تصادفی ذکـر شوند. این چک لیسـت تحت عنـوان شش قسمت کلی مـورد بحث قرار می¬گیردکه عبارتند از: عنوان و خلاصه، مقدمه، روش اجـرا، نتایج، بحث و سایر اطلاعـات. با توجه به استقبـال گستـرده مجلات معتبر از بیانیه کانسورت ضروری است که نویسندگان، داوران و خوانندگان مجـلات داخلی نیز به منظـور کاربرد صحیـح و درک مشتـرک از چگـونگی گزارش استاندارد کارآزمایی¬های بالینی، بیش ازپیش با مفـاد این بیانیه آشنایی کاملی پیـدا نمایند. در این مقـاله تلاش شده است قسمت¬های مختلف بیانیه کانسـورت مورد بحث قرار بگیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
کانسورت، کارآزمایی¬های بالینی تصادفی، گزارش


نویسندگان این مقاله:
دکتر سعید نورینویسنده اصلی
دکتر مصطفی قانعینویسنده فرعیMghanei@hbi.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور