نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: بررسی اثر کرم آنژی پارس در افزایش خونرسانی فلپ¬های راندوم در موش صحرایی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 18 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بازسازی پوست با بافت همنوع خود در جراحی پلاستیک و ترمیمی اهمیت ویژه¬ای دارد و فلپ پوستی با الگوی راندوم یکی از شایعترین اعمال جراحی در جراحی پلاستیک و ترمیمی می¬باشد. نکروز شدن پوست از عوارض غیرقابل اجتناب بعد از جراحی فلپ است که عوامل متعددی از قبیل ایسکمی، جریان خون ناکافی و تجمع وریدی در ایجاد نکروز نقش دارند. داروهای زیادی برای جلوگیری از این عارضه توصیه شده¬اند. هدف ما در این مطالعه بررسی تأثیر داروی آنژی پارس را بر افزایش خونرسانی فلپ در مدل حیوانی موش می¬باشد. مواد و روش‌ها: بیست موش صحرایی (رت) نر از نژاد Sprague-Dawley با وزن تقریبی 300-350 گرم انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در تمام موش¬ها پس از بیهوشی یک فلپ به ابعاد 2×7 در خلف ایجاد شد. کرم آنژی پارس به طور موضعی به میزان 5/0 سی¬سی روزانه در محل فلپ ایجاد شده استفاده شد. پس از ده روز تحت اندازه¬گیری و محاسبات قرار گرفت. از میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده¬ها و از آزمون تی تست مستقل جهت مقایسه گروه¬ها استفاده شد. یافته‌ها: در طى مطالعه یک مورد از گروه کنترل را از دست دادیم. هیچ موردی از عفونت یا هماتوم مشاهده نشد. در پایان محاسبات میزان نکروز فلپ در گروه آنژیوپارس 43/6 ± 86/28 درصد و میزان نکروز فلپ در گروه کنترل 52/10±03/25 درصد بود. تفاوت دو گروه با P-value کمتر از 05/0 معنی¬دار نبود. نتیجه‌گیـری: در این مطالعه می¬توان گفـت کـرم آنژیوپارس در افزایش میزان خونرسانى فلپ راندوم در موش تأثیرگذار نبوده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
فلپ پوستی راندوم، نکروز، آنژی پارس


نویسندگان این مقاله:
دکتر نور احمد لطیفینویسنده اصلی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعیfatemi41@yahoo.com
دکتر فرزاد پرویزیاننویسنده فرعی
دکتر بابک نیکومرامنویسنده فرعی
میتـرا نیازینویسنده فرعی
توران باقرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور