نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان‌های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 33      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در صورت بسته شدن یکی از شریان¬های عمده اندام فوقانی امکان ایجاد ایسکمی بصورت پارستزی و درد هنگام بالا گـرفتن اندام و یا اسپاسـم در انگشتـان و مچ هنگام استفاده از ادوات موسیقی ایجاد می¬شود. ایسکمی ایجاد شده حتی پیش کسانی که کلاترال¬های خوبی دارند، ایجاد می¬شود. لذا باز کـردن مجدد شریان بسته شده نزد بیماران از اهمیت ویژه¬ای برخوردار می¬باشد. مـواد و روش‌ها: پانـزده بیمار که بعلت تروما دچار ضایعه شـریانی در یکی از عروق اصلی مثل براکیال، رادیال و یا اولنار شده بـودند و جهـت باز کردن شریان مسـدود شده اقـدام به جراحی شده بود، مـورد بررسی قرار گرفتند. ده مـورد ترمیم سر به سر شریان و در نزد چهـار بیمـار ترمیم با گـرافت وریدی و در یک مورد ترمیم با گرافت مصنوعی انجام شد. تمـام بیمـاران با نـخ پرولن 0/10 و 0/8 ترمیـم شدند و بیمـاران برای مدت یک سال تحت پیگیـری قرار گرفتند. تمـام شریان¬های عمل‌ شده کالـر داپلـر شدند. یافته‌ها: 14 شریان از 15 شریانی که تحت عمل جراحی ترمیم شریان بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند در بررسی انجام شده در خلال 5 ماه باز بودند (%93)، بعد از 12 ماه 13 شریان از 15 شریان (%6/86) که تحت عمل جراحی شریان¬های بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند، مورد برر سی مجدد قرار گر فته که باز بودن آنها ثابت شد. 2 شریان از 15 شریان عمل شده بعد از یک سال بسته شده بودند (%4/13). نتیجه‌گیـری: بسته شدن یکی از شریان¬های اصلی اندام فوقانی در نزد بعضی از بیماران بخصوص کسانی که از ادوات موسیقی استفاده می¬کنند و یا در بعضی از کارگران که در هنگام کار کردن دچار اسپاسم انگشتان و مچ دست می¬شوند، رخ می¬دهد و لذا باز کردن مجدد شریان¬های بسته شده نزد آنها از واجبات می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اندام فوقانی، شریان، جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمدعلی حسینیاننویسنده اصلی8mohammadalihosseinianma@gmail.com
دکتر علیرضا امیربیگینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور