نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 93
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی علل لاپاراتومی‌ در ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال¬های 1391­1388

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 34 تا صفحه: 41      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تروما شایع¬ترین علت مرگ در سنین یک تا ٤٤ سالگی و سومین علت مرگ بدون توجه به سن می¬باشد. ترومای شکم یکی از شایع¬ترین موارد تروما است. لاپاراتومی می¬تواند روش درمانی بکار برده شده در ترومای شکم باشد. هدف مطالعه بررسی فراوانی علل لاپاراتومی در ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی می¬باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت توصیفی گذشته‌نگر بر روی بیمارانی که به دنبال ترومای شکمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 91-1388 تحت لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ از پرونده‌های موجود در مرکز تروما استخراج و با استفاده از نرم‌افزار آماری16.0 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آزمون آماری نظیر آزمون فیشر و کای اسکوار جهت آنالیز داده¬ها استفاده گردید. یافته‌ها: از 166 بیمار ترومایی که لاپاراتومی شدند، 120 بیمار (3/72%) ترومای غیرنافذ و 46 بیمار (7/27%) دچار ترومای نافذ بودند. اغلب بیماران در دهة دوم و سوم زندگی بودند و 130 بیمار (80%) مرد بودند. تصادف اتومبیل و چاقوخوردگی شایعترین علت تروما غیرنافذ و نافذ بود. طحال شایع¬ترین ارگان آسیب دیده می¬باشد. در ترومای نافذ و غیرنافذ به ترتیب 25 مورد (3/54%) و 13 مورد (8/10%) لاپاراتومی منفی وجود داشت. میزان مورتالیتی 2/7% بود. نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشان می¬دهد که ترومای غیرنافذ شایع¬تر از ترومای نافذ است و تصادف اتومبیل و چاقوخوردگی شایع¬ترین علت ترومای شکمی می¬باشد. مورتالیتی در ترومای غیرنافذ بیشتر از نافذ بود. این ضرورت توجه بیشتر مسؤلین را به جلوگیری و کاهش حوادث تصادف اتومبیل و مشکلات فرهنگی اجتماعی را نشان می‌دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ترومای شکم، ترومای نافذ، ترومای غیر نافذ، لاپاراتومی


نویسندگان این مقاله:
دکتر مهدیه امیربیکی تفتینویسنده اصلیmahdieh391@yahoo.com
دکتر عبدالحسین داوود آبادینویسنده فرعی
دکتر محمد کاظم امیربیگینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور