نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 89
عنوان به فارسی: ویژگی‌های دموگرافیک و تابلوی بالینی 1500 مورد سرطان پستان در بانوان ایرانی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 85 تا صفحه: 90      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سـرطان پستـان شایعتـرین بـدخیمـی در جمعـیت زنـان بالـغ اسـت. اختـلافـات متعـددی از نظـر میـزان بـروز و مرگ و میرناشی از آن در جمعیت‌های مختلف وجود دارد. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عواملی که می‌‌تواند به میزان بالایی بر مرگ و میر ناشی از یک سرطان در یک جمعیت تأثیر بگذارد، مرحله‌ای است که در آن، سرطان تحت توجه پزشکی واقع می‌‌گردد. در این مطالعه، ما مشخصات 1500 مورد سرطان پستان را در زمان تشخیص، شرح دادیم و همراهی احتمالی پاره‌ای از عوامل را با مرحله‌ای که در آن سرطان تحت توجه پزشکی قرار می‌گیرد، مورد ارزیابی قرار دادیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر، پرونده‌های 1500 بیمار مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت. این بیماران به یک کلینیک خصوصی سرطان پستان مراجعه کرده بودند و تشخیص سرطان پستان توسط مطالعه آسیب‌شناسی، تأیید شده بود. داده‌های مربوط به عوامل زیر از پرونده‌ها استخـراج شدند: سن بیماران، سطح تحصیلات، شغل، فاصله بین جست و جوی توجه پزشکی و تأیید تشخیـص، سابقة خانوادگی سرطان پستان در خویشاوندان درجه اول، روش تشخیص، نتایج ماموگرافی، اندازه تومور، تعداد گره‌های لنفاوی درگیر، تعداد کل گـره‌های لنفاوی برداشته شده و مرحله آسیب‌شناسی تومور. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 46/10±38/49 سال بود. از میان بیماران با اندازه شناخته شده تومور 5/74%، اندازه تومور بیشتر از 2 سانتی‌متر بود و در میان بیمارانی که مرحله تومور آنها شناخته شده بود، 3/78% از بیماران در مرحله 2 یا بالاتر قرار داشتند که بدین معناست که آنها حداقل یک گره لنفاوی درگیر داشته‌اند. به طور میانگین، فاصله 15/1±73/2 ماه بین زمان شک به بیماری و زمان تشخیص قطعی موجود بوده است. نتیجه‌گیـری: براساس یافتـه‌های این مطالعـه نتیـجه می‌گیـریم که مرحله سرطان پستان در زمان تشخیص بیماری، در بیماران ما در مقایسه با کشورهای غربی بالاتر است. این تفاوت نتیجه پذیرش پایین‌تر از سوی بیماران و نیز نقائص خدمات عمومی می‌‌‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، آسیب شناسی


نویسندگان این مقاله:
دکتر جهانگیر رافتنویسنده اصلیjahangirraafat@hotmail.com
دکتر مرتضی عطرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور