نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 89
عنوان به فارسی: بررسی عوامل مؤثر بر نتیجه درمان جراحی در بیماران مبتلا به دیسکوپاتی و یا تنگی کانال نخاع در بیماران دیابتی و غیر دیابتی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 16      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر نتیجه درمان جراحی در بیماران مبتلا به دیسکوپاتی و یا تنگی کانال نخاع در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سینا از ابتدای تیر ماه 85 تا انتهای آذر ماه 88 می‌باشد. مواد و روش‌ها: تمـامی بیمـارانی کـه از ابتـدای تیـر ماه 85 تـا انتهـای آذر مـاه 88 جهـت عمـل دیسکتـومی کمـری و دکمپـرسیون تنگـی کانـال نخـاع، به بیمارستــان سینـا مـراجعه کـرده بـودند، وارد این مطالعـه شـدند. بیمـاران بـه دو گـروه دیابتـی و غیـر دیابتی تقسیـم شـدند. مشخصـات و متغیــرهای مختلـف هـر بیـمـار در پـرسشنـامـه از پـیش تأییـد شـده درج گـردید. جـراحی بر اساس یافتـه‌های بالینی، رادیولـوژیک و ترجیــح جـراح مسئـول انجـام گـردید. هـر بیـمـار در فـواصل 1 و 6 و 12 مـاه و سپس سالانه پیگیـری می‌گردید. متغیرهای مختلـف و لازم بـرای بـررسی نتیـجه درمـان مطابـق استـانـداردهای Owestry Low Back Pain Disability Questionnaire and Basic Activity Daily Living (BADL) بـررسی شد. تجـزیه و تحلیـل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS13 انجام شد. یافته‌ها: تعداد 152 مرد (شامل 27 دیابتی و 125 غیردیابتی) و 137 زن (شامل 36 دیابتی و 101 غیردیابتی) بین سن‌های 15 تا 80 سال در این مطالعه قرار گرفتند که میانگین سن آن‌ها 12 ±52 سال بود. به طور کلی بیماران دیابتی مدت طولانی‌تری با علائم و نشانه‌های بیماری درگیـر بودند، متوسط درجة Owestry در گروه دیابتی 2/63 و در غیر دیابتی‌ها 20 بود. مسافت پیموده شده و بی‌اختیاری در بیماران و فعالیـت‌های اولیه‌ی زندگی روزمره بیماران در دو گروه بررسی شد که تفاوت معناداری از نظر آماری نشان نداد. هـر چند که بعد از جراحی تمامی این شاخص‌ها در هر دو گروه رو به بهبود گذاشتند، ولی در دو نفر از بیماران دیابتی و 18 نفر از بیمـاران غیردیابتی تخفیف درد پس از عمل به وجود نیامد که البته از نظر آماری معنادار نبود (111/0 P=). در گروه بیماران دیابتی یک نفر فوت شد و یک نفر مورد عمل مجدد قرار گرفت. در گروه بیماران غیردیابتی نیز 2 نفر فوت شدند و 3 نفر مورد عمل مجدد قرار گرفتند. نتیجه‌گیـری: گرچه با توجه به شیوع همزمان فتق دیسک کمری و تنگی کانال نخاع امکان ارتباط علائم به دیسک یا تنگی نخاع به صورت خالص وجود نداشت، اما در مجموع اینطور به نظر می‌رسد که الف) بیماری تنگی کانال نخاعی در بیماران دیابتی در مرحله پیشرفته‌تری ظاهر می‌شود و ب) نتایج طولانی مدت جراحی این بیماران نسبت به بیماران غیر دیابتی ضعیف‌تر می‌باشد و ج) اختلاف بین دو گروه از نظر آماری در سری ما معنی‌دار نبوده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
تنگی کانال نخاع، دیسکوپاتی، دیابت ملتیوس


نویسندگان این مقاله:
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده اصلیabamirjamshidi@Yahoo.com
دکتر صادق صادقینویسنده فرعی
دکتر هادی روزبهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور