نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: مقایسه تأثیر انواع کلاه ایمنی در پیشگیری از آسیب های سر، صورت و گردن در تصادفات موتورسیکلت: بررسی مشاهده ای آینده نگر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 15 تا صفحه: 22      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آسیب¬های سر، شایع¬ترین علت مرگ و میر سرنشینان موتورسیکلت به دنبال حوادث ترافیکی هستند. تأثیر مثبت استفاده از کلاه ایمنی در کاهش مرگ و میر موتورسواران در مطالعات بسیاری مطرح و تأیید شده است. از منظر بالینی، یافتن نوع خاصی از کلاه ایمنی که در مقایسه با سایر انواع بتواند محافظت بیشتری از سر، صورت و گردن به عمل آورد، موضوع مورد بحث مطالعات بسیاری بوده است. با این حال بیشتر مطالعات در این باره گذشته¬نگر و یا با تعداد نمونه اندک صورت گرفته¬اند. مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت آینده¬نگر در بین سال¬های 1391 الی 1393 در مرکز تروما بیمارستان سینا صورت گرفت. مصدومین موتورسوار دارای کلاه ایمنی که تروما به ناحیه سر و گردن داشتند، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، و شدت ترومـا وارد مطالعه شدند. بیماران بر اساس انواع کلاه ایمنی مـوجود در بازار کشـور به 4 گروه تقسیم شدند. جـزئیات آسیب ارگان-های بدن و همچنین شدت تروما بر اساس معیار استاندارد ISS برای هر بیمار ثبت گردید. پیگیـری کوتاه مدت و بلنـد مدت بیماران طی مراجعه به درمانـگاه نوروتروما و پزشـکی قانونی بیمارستان سینا صورت گرفت. اطلاعـات به دست آمده با نرم افزار SPSS 22 آنالیز و از T-TEST، X2 و رگرسیون لجستیک دو حالته و چند حالته استفاده شد. یافته‌ها: 384 بیمار (371 مرد، 13 زن) دارای کلاه ایمنی و ضربه به سر، واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند. میانگین سنی بیماران 13±32 بود. میانگین شدت تروما بر اساس ISS در بیماران 9/6±45/8 بود. 6 مورد فوت (GOS=1) در بیمارستان (6/1%) حادث گردید. در تروماهای صورت با درجه AIS=1 کلاه¬های جلو باز و پوشاننده ورتکس و گوش¬ها نسبت به کلاه جلو بسته به ترتیب 2 برابر و 4 برابر شانس بیشتری برای آسیب صورت ایجاد نمودند (هر دو P = 0.002; 95% CI: 1.7, 10.5). این میزان در تروماهای صورت با درجه AIS=2 بیش از 14 برابر بود.(P = 0.009; 95% CI: 1.98, 122.8) سایر آسیب¬های جمجمه و مغز و گردن ارتباط معنی¬داری با نوع کلاه ایمنی نداشتند. نتیجه‌گیـری: به نظر می¬رسد استفاده از کلاه جلو بسته محافظت بیشتری در برابر آسیب¬های خفیف، متوسط و احتمالاً شدید صورت، نسبت به انواع دیگر کلاه ایمنی ایجاد می¬کند. ارتباطی بین نوع کلاه ایمنی و آسیب¬های جمجمه، مغز و گردن دیده نشد. به نظر می¬رسد می¬توان کلاه جلو بسته را به عنوان کلاه ایمنی استاندارد به موتورسواران پیشنهاد کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
کلاه ایمنی، ترومای سر، موتورسیکلت


نویسندگان این مقاله:
دکتر حامد حنیفنویسنده اصلی
دکتر عرفان ایوبینویسنده فرعی
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده فرعی
دکتر علی اردلاننویسنده فرعی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamiramshidi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور