نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 90
عنوان به فارسی: ارزیابی روش بستن تراکت فیستول در فضای بین اسفنکتری برای درمان فیستول‌های مقعدی پیچیده با حفظ اسفنکتر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 22 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درمـان فیستـول‌های مقعـدی پیچیـده دارای دو هـدف عمـده اسـت، 1- بسته شدن طـولانی مـدت تراکـت. 2- حفظ عملکرد اسفنکتـرها. این مطالعه معرفی کننده یک روش جدید حفظ اسفنکتر، بستن تراکت فیستول در فضای بین اسفنکتری (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract [LIFT]) با نتایج خوب کنتـرل عفونت است. مواد و روش‌ها: همه بیماران (23 نفر) با فیستول مقعدی پیچیده از دی ماه 1388 لغایت دی ماه 1389 تحت عمل LIFT قرار گرفته و به صورت آینده‌نگر پیگیری شدند. اطلاعات دموگرافیک، جراحی‌های قبلی فیستول، نوع فیستول و درجه بی‌اختیاری مدفوعی بیماران گردآوری شد. جراحی توسط جراحان کولورکتال آموزش دیده انجام شد. بیماران بین دوازده تا پنجاه هفته پیگیری شدند. یافته‌ها: در مدت یک سال 23 بیمار تحت عمل LIFT قرار گرفتند. متوسط سن بیماران 35 سال بود و آنان به طور متوسط 2 بار تحـت عمل جراحی فیستـول قرار گرفته بودند. 18 بیمـار (78%) فیستول از نوع High Trans Sphincteric داشتند. بیماران به مدت 12-50 هفته پیگیری شدند. در 17 بیمار (74%) فیستول بطور موفقیت‌آمیز بسته شد. متوسط زمان عود فیستول 5/4 هفته بود. در یک بیمار (3/4%) درجه خفیفی از بی‌اختیاری به گاز گزارش شد. نتیجه‌گیـری: LIFT یک روش جدید درمـان فیستـول‌های مقعـدی پیچـیده است. مـوفقیت آن با روش‌های دیگـر حفظ اسفنکتـر قابل مقایسه است. بعلاوه یادگیـری این روش جـراحی آسان و هـزینه‌های مـربوط به آن اندک است و مهـم‌تر اینکه این یک روش بی‌خطـر محسـوب می‌شود. البته نتـایج طولانی مـدت این روش باید با پیگیری طولانی مدت و مطالعات بالینی اتفـاقی، ارزیابی شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
تراکت فیستول، بین اسفنکتری، فیستول پیچیده


نویسندگان این مقاله:
دکتر رسول عزیزینویسنده اصلیrazizimd@hotmail.com
دکتر روبیک به بونویسنده فرعی
دکتر فخرالسادات انارکینویسنده فرعی
دکتر آزیتا بی‌جارینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور